Sloten en duikers

Binnen de gemeente Ede ligt een groot netwerk aan sloten. Zo’n 850 kilometer bij elkaar! Sloten zorgen ervoor dat het oppervlaktewater wordt afgevoerd naar grotere watergangen in de regio.

Sloten

In Ede kennen we drie soorten sloten:

  1. Schouwsloten beheerd door het Waterschap Vallei & Veluwe.
  2. Schouwsloten beheerd door de gemeente Ede.
  3. Overige sloten beheerd door de gemeente Ede.

Schouwsloten zijn sloten die belangrijk zijn voor het afvoeren van een teveel aan water. Bijvoorbeeld door regen. Elk najaar controleert het waterschap of deze sloten goed schoon zijn. Dit noemt men schouwen en de sloot heet daarom schouwsloot. De overige sloten vallen onder het beheer van de gemeente zelf.

Onderhoud sloten buitengebied

Het Waterschap Vallei & Veluwe maakt de schouwsloten die zij beheert ieder jaar in juni en in september schoon. Sloten die de gemeente Ede beheert, worden één keer per jaar schoongemaakt. Schouwsloten moeten uiterlijk 1 november klaar zijn. Daarna maken we de  overige sloten schoon. Bij het schoonmaken worden de planten die in het water staan, weggeknipt en afgevoerd.

De grens tussen grond van de gemeente en grond van de aanliggende eigenaren ligt vaak in het midden van de sloot. Wij maken beide kanten schoon en verwijderen het afval.

Duikers

Duikers zijn betonnen of kunststof buizen. Ze zorgen ervoor dat het water van de sloten onder opritten of wegen door kan stromen. Wij maken de duikers regelmatig schoon. En natuurlijk vervangen we de duikers als ze kapot of lek zijn.

Duikers op eigen grond

Heeft u zelf onder uw oprit een duiker liggen? Dan zorgt u zelf voor het onderhoud. Voor het plaatsen, verplaatsen of verwijderen van een duiker heeft u een vergunning nodig van het waterschap Vallei & Veluwe. Ook voor het plaatsen van een damwand tegen het talud (beschoeiing) heeft u een vergunning nodig van het waterschap.

Heeft u vragen of meldingen over de sloten of duikers van de gemeente Ede, maak dan een Melding woon- of leefomgeving.