Inburgeren

  • U gaat in Nederland wonen en komt niet uit Nederland, uit de Europese Unie of uit Liechtenstein, Noorwegen, Turkije, IJsland of Zwitserland.
  • U bent 18 jaar of ouder en heeft nog niet de pensioenleeftijd.
  • U vraagt een Machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) aan in Nederland.
  • Dan bent u verplicht om Nederlands te leren en uw inburgeringsexamen te halen.
  • De verplichte inburgering begint met een basisexamen inburgering. Die doet u vóór u naar Nederland komt.
  • Wanneer u in Nederland bent, volgt u het inburgeringstraject.
  • De participatieverklaring is onderdeel van het inburgeringstraject en moet u in het eerste jaar halen. 
  • Zo kunt u meedoen aan de Nederlandse samenleving, een opleiding volgen en heeft u meer kans op werk.