Samenwerken aan een buurt waar het fijn leven is!

De komende maanden werken we samen met u aan een nieuwe plannen voor uw woonomgeving. We noemen deze plannen gebiedsagenda's. Daarin staan de belangrijkste doelen om ervoor te zorgen dat u fijn in uw buurt of dorp kunt leven. Met deze doelen gaat het wijkteam de komende jaren aan de slag, samen met u. U kent uw wijk of dorp het beste. Daarom vinden we het belangrijk dat u meedenkt.

Welke ontwikkelingen ziet u in uw buurt of wijk? Waar bent u trots op en waar ergert u zich aan? Zijn er plekken die aandacht nodig hebben? Waar wilt u zich voor inzetten? Hierover gaan we graag met u in gesprek. In maart 2023 hebben we de eerste versies van de gebiedsagenda's klaar.

Hoe kan ik meedoen?

In september en oktober 2022 gaan de wijkteams op verschillende manieren in gesprek met bewoners en bewonersnetwerken. Bijvoorbeeld op de koffie bij ouderen en buiten in gesprek met jongeren. Wellicht komen de wijkwerkers u ook tegen! Ook nodigen we u uit voor een bijeenkomst in u wijk. En we vragen u om onderstaande vragenlijst in te vullen. 

Vul de online vragenlijst in

We hebben ook een online vragenlijst voor u klaarstaan. En best een speciale ook! U kunt namelijk op een kaart uw aandachtspunten aangeven. Zo krijgen we een duidelijk beeld wat er speelt in uw woonomgeving. Onder de invullers verloten we 20 Nationale Bioscoopbonnen! Het beste vult u deze vragenlijst in vanaf een PC of laptop. Klik op onderstaande knop om de vragenlijst te starten.

Ga naar de vragenlijst

Kom naar een bijeenkomst

We nodigen u van harte uit om naar één van de bijeenkomsten bij u in de buurt te komen. De bijeenkomsten zijn van 19:30 tot 21:30 uur. We organiseren een markt waarbij u op een leuke en actieve manier uw ideeën en zorgen kwijt kunt. De bijeenkomsten houden we op:

 • Maandag 7 november | De Wiekslag (Ede-Centraal)
 • Dinsdag 8 november | Buurthuis De Meerpaal (Ede-Zuid)
 • Woensdag 9 november | 't Kerkheem (Bennekom)
 • Donderdag 10 november | De Wiekslag (Ede-Centraal)
 • Maandag 14 november | CBS De Waterstroom (Ederveen)
 • Dinsdag 15 november | Wijkcentrum Het Kernhuis (Veldhuizen en Kernhem)
 • Woensdag 16 november | Het Westhoffhuis (Lunteren)
 • Maandag 21 november | De Schakel (Lunteren)

We kijken ernaar uit om met u in gesprek te gaan. Klik op onderstaande knop om u in te schrijven. Dan houden we u op de hoogte!

Ga naar het inschrijfformulier

Uw inbreng en die van andere bewoners gebruiken we om de opgaven en doelen van de gebiedsagenda op te stellen. We onderzoeken de belangrijkste en meest genoemde thema’s en bepalen zo samen met het wijkteam en bewoners waar we de komende jaren aandacht voor vragen. Per gebied bundelen we alle inbreng in een zogenaamd participatieboek. Zo gaat er geen informatie en kennis verloren. Dit participatieboek maken we voor iedereen beschikbaar om te gebruiken. Zowel voor de organisaties die het wijkteam vormen als bewoners(netwerken) die zelf aan de slag willen met acties om de leefbaarheid te verbeteren. Zo zorgen we ervoor dat Gebiedsagenda’s echt producten zijn van en voor bewoners en wijkwerkers samen. Want alleen samen kunnen we de leefbaarheid in uw woonomgeving verbeteren.

Een Gebiedsagenda beschrijft de belangrijkste opgaven en doelen om dit gebied leefbaar te houden. We stellen een Gebiedsagenda op voor de komende vier jaar. De agenda die we nu maken is voor 2023 tot en met 2027. Ieder jaar stelt het Wijkteam een Jaarplan op met acties om te werken aan de doelen uit de Gebiedsagenda. Een leefbare woonomgeving is in ieder geval schoon, heel, veilig en prettig. Maar er kunnen ook andere onderwerpen zijn die invloed kunnen hebben op de kwaliteit van leven in uw woonomgeving. En dit kan per gebied verschillen. 

Samen met u willen we ontdekken waar we mee aan de slag moeten. De Gebiedsagenda is namelijk ook een samenwerkingsagenda voor alle partners in het wijkteam én bewoners. Het geeft richting waar wijkwerkers samen met bewoners(netwerken) de komende periode energie in stoppen.

Voor de periode van 2019 t/m 2023 is er per gebied een gebiedsagenda opgesteld. Deze kunt u bekijken via onderstaande links:

Deze agenda’s gebruikte het wijkteam om ieder jaar een jaarplan te maken.

De Gebiedsagenda’s gaan dus over het op peil houden en verbeteren van de leefbaarheid van Ede. Leefbaarheid is een heel breed begrip. Maar de Gebiedsagenda gaat nadrukkelijk over onderwerpen waar wijkwerkers uit het Wijkteam én bewoners zelf invloed op kunnen uitoefenen. We willen dus ook duidelijk zijn waarover we het in dit proces niet met elkaar hebben. Bijvoorbeeld omdat dit een plek heeft in andere trajecten of beleid. Denk aan:

 • Meldingen of klachten waarvan u wilt dat deze direct opgepakt worden. U kunt hier uw melding doorgeven.
 • De stikstofproblematiek en de gevolgen voor individuele bedrijven en personen.
 • De energietransitie of warmtetransitie en de aanpak voor huiseigenaren. Dit wordt is onderdeel van de Transitievisie Warmte en de Wijkuitvoeringsplannen die hier in een latere fase uit voortkomen. 
 • Het aantal en type woningen dat in de toekomst gebouwd moet worden. Dit heeft onder andere een plek in de Omgevingsvisie Ede 2040.
 • Het aanbod van (commerciële) winkels en bedrijven.