Gebiedsagenda Ede-Centraal

De wijkregisseur heeft inwoners en professionals opgeroepen om helder te krijgen welke zaken bovenaan de prioriteitenlijst voor hun directe woon- en leefomgeving staan. Bijna iedereen is erg betrokken bij zijn of haar directe omgeving. Vele verschillende onderwerpen zijn besproken en gewogen. Met als resultaat: deze wijkagenda.

De wijkagenda is een 'levend' document en beweegt mee met de ontwikkelingen. De wijkagenda geeft richting en kaders aan de wijze waarop de gemeente Ede samen met de inwoners uitvoering geeft aan het beleid. Steeds zullen inwoners en professionals de wijkagenda up to date maken. Enkele speerpunten voor Ede-Centraal zijn een levendig centrum, ontmoeting en communicatie en schoon en veilig.

Andere activiteiten

In Ede-Centraal worden verschillende activiteiten georganiseerd. Het gaat om activiteiten waarbij bewoners elkaar beter leren kennen, en waarbij zij samen zorgen voor een veilige, gezellige en sociale omgeving. Er zijn bewonersgroepen die in hun buurt samen met de politie en gemeentelijke toezichthouders een een 'civiele buurttoezicht' opzetten en/of Whatsapp netwerk opzetten. Er zijn ook bewoners die samen koken, buurtfeesten organiseren, bijvoorbeeld in samenwerking met welzijnsorganisatie Malkander, de woningbouwstichting Woonstede, Ede Sportservice, de gemeente.

Wilt u weten wat er te doen is in uw wijk of buurt? Kijk dan eens op de volgende websites.