Stadspoort

De Stadspoort en omgeving is een belangrijke plek voor de Rietkampen en de Maandereng. De komende jaren vinden veel nieuwe ontwikkelingen rondom dit winkel- en uitgaansgebied plaats. Diverse projecten komen eraan en plannen worden uitgewerkt.

Toekomst Stadspoort

De eigenaar van winkelcentrum Stadspoort heeft nieuwe ideeën over hoe het winkelcentrum er in de toekomst uit moet gaan zien. Malkander en Cultura hebben een nieuw ontmoetingscentrum in combinatie met een bibliotheek in de Stadspoort geopend. De gemeente wil graag met bewoners en winkeliers in gesprek over al dan niet benodigde parkeermaatregelen op en rondom de Stadspoort. Bewoners denken mee over hoe we de omgeving van de Stadspoort schoon, veilig en aantrekkelijk kunnen houden.

Valley Center

Ontwikkelaar Valley Center West B.V. wil langs de Laan der Verenigde Naties een appartementencomplex bouwen met op de begane grond drink- en eetgelegenheden en voorzieningen voor vrijetijdsbesteding. Daarnaast worden er appartementen gebouwd. Het gebied rond winkelcentrum Stadspoort is straks een nog betere plek voor vrijetijdsbesteding, naast de al aanwezige CineMec.

Werkgroep van bewoners en ondernemers

Sinds maart 2017 werken werkgroepen van bewoners en ondernemers aan een plan voor de verbetering van de omgeving van winkelcentrum Stadspoort. Het plan gaat over de thema’s verkeer, parkeren en een aantrekkelijke omgeving. Op 24 augustus hebben de bewoners en ondernemers onderstaand plan aangeboden aan de wethouders Meijer en Van Huijstee.

In de Maandereng en de Rietkampen is een brief huis-aan-huis verspreid met een uitnodiging voor andere wijkbewoners om zich aan te melden voor de acht werkgroepen.