Lopende participatieprojecten in Ede

Inwoners willen graag betrokken worden bij processen, die gevolgen hebben voor de inrichting van hun directe leefomgeving of invloed hebben op hun persoonlijk situatie. Zij hebben een direct belang en willen hier over meepraten of ideeën aandragen hoe het beter kan. Hieronder een overzicht van lopende participatieprocessen:

Stadspoort

De Stadspoort en omgeving is een belangrijke plek voor de Rietkampen en de Maandereng. De komende jaren vinden veel nieuwe ontwikkelingen rondom dit winkel- en uitgaansgebied plaats. De eigenaar van winkelcentrum Stadspoort heeft nieuwe ideeën over hoe het winkelcentrum er in de toekomst uit moet gaan zien. Malkander en Cultura hebben een nieuw ontmoetingscentrum in combinatie met een bibliotheek in de Stadspoort geopend. Sinds maart 2017 werken werkgroepen van bewoners en ondernemers aan een plan voor de verbetering van de omgeving van winkelcentrum Stadspoort. Het plan gaat over de thema’s verkeer, parkeren en een aantrekkelijke omgeving. Inwoners kunnen zich aanmelden voor acht werkgroepen. Lees hier meer over dit project.

Pilot Ede-West

Meer ruimte voor ondersteuning op maat. In 2015 is er veel veranderd op het gebied van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo), Werk en Inkomen (Participatiewet) en de jeugdzorg. In 2017 is in de wijk Ede-West een proefproject (een pilot) gestart om een nieuwe manier van werken te ontwikkelen waarin de inwoner centraal staat zodat hij, binnen zijn eigen mogelijkheden, zelf zijn eigen ondersteuningstraject kan (helpen) vormgeven. Bij Pilot Ede-West vindt veel samenwerking plaats: met bewoners, zorgaanbieders, ondernemers en maatschappelijke organisaties vanuit welzijn, sport, cultuur en huisvesting. Lees hier meer over dit project.

Duurzaamheid: Ede Natuurlijk!

De gemeente wil samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties  verantwoordelijkheid nemen en werken aan een duurzaam Ede. Dit doen we door actief te werken aan onderstaande speerpunten, waarbij ook aandacht is voor innovaties. De gemeente voorziet in heldere informatie en communicatie. Het streven is om tot de top van duurzaamste gemeenten te gaan behoren. Dit kunnen we alleen bereiken door het samen te doen. Lees hier meer over het project.

Parkeerschouwen Notaris van Puttenstraat

Op 20 en 23 november vinden er parkeerschouwen plaats in de Notaris van Puttenstraat. Bewoners kunnen zich uitspreken over de parkeersituaties in de straat. Tijdens de schouwen wordt  de parkeersituatie ter plekke bekeken en mogelijke oplossingen besproken. De bevindingen en beste oplossingen ui de parkeerschouwen worden verwerkt in een plan voor de Notaris van Puttenstraat. Na een informatieavond waarbij het plan wordt voorgelegd en besproken, wordt het plan definitief vastgesteld. Meer informatie bij Kevin Jacobs, verkeersdeskundige.

Ede Doet

De gemeente Ede wil haar bewoners graag stimuleren om hun straat, buurt, dorp of wijk leuker, beter of mooier te maken. De gedachte achter Ede Doet is dat bewoners eerder betrokken raken bij hun buurt of wijk, als zij zelf ideeën en initiatieven kunnen bedenken. 33.000 inwoners in Ede ontvangen drie keer per jaar een cheque t.w.v. € 7,50 van Ede Doet door de brievenbus. Bewoners melden hun initiatief aan en verzamelen zo veel mogelijk medestanders en cheques. Hoe meer mensen, hoe meer cheques, hoe grotere en leukere initiatieven zij kunnen organiseren. Lees hier meer over Ede Doet.

Proosdijpark

Meer kleur, natuur en beleving in het Proosdijpark. Een werkgroep van bewoners en de gemeente ontwikkelden samen een ontwerpplan voor het Proosdijpark. Met een goed evenwicht tussen de belangen van natuurschoon, planten en dieren, recreatie en ontspanning. Voor de opknapbeurt is ruim €300.000,- beschikbaar. Inmiddels is het plan klaar voor uitvoering. Het park wordt na de uitvoering groener, met meer bloeiende planten en bomen. Er is straks ook meer te beleven voor mens en dier. Vanaf medio april 2018 is het vernieuwde Proosdijpark helemaal klaar om u te verwelkomen. Lees hier meer over het project.