Proosdijpark: meer kleur, natuur en beleving

De ingang van het Proosdijpark

Buurtbewoners en belangenpartijen ontwikkelden samen met de gemeente een ontwerpplan voor het Proosdijpark. De uitvoeringswerkzaamheden starten eind november.

In- en uitcheckende insecten in het insectenhotel. Bloeiende bomen, struiken en planten. Ruisende bladeren en fluitende vogels. Hengelaars die onbeweeglijk naar hun dobber staren. De vissen verschuilen zich slim onder de drijvende eilandjes. Een groene oase voor mens en dier. Gemeente Ede start binnenkort met het opknappen van haar grootste park. Het Proosdijpark wordt prachtig!

In twee keer goed

In 2015 werd het Proosdijpark ook al aangepakt. Toen is er vooral groot onderhoud gedaan, zijn nieuwe poorten geplaatst en de paden verbeterd. Veel mensen waren niet tevreden met het resultaat. Ze vonden dat er meer moest gebeuren. De gemeente was het daarmee eens.  Na een besluit van de gemeenteraad kwam er begin dit jaar extra geld. Samen met de werkgroep van bewoners en belangengroepen, zoals de Bijenvereniging, Kinderboerderij De Proosdij en Hengelsportvereniging Ede, ontstond een nieuw plan dat voldoet aan de wensen van de Edenaren.

Inmiddels is het plan klaar voor uitvoering. De werkgroep, de groenontwerper van de gemeente en groenaannemer Van de Haar hebben fantastisch werk geleverd! Ze ontwikkelden een gebalanceerd ontwerp en onderhoudsplan voor het Proosdijpark. Met een goed evenwicht tussen de belangen van natuurschoon, planten en dieren, recreatie en ontspanning.

Proosdijpark straks: met bloemrijke oevers, een insectenhotel, hondenparcours en drijvende groeneilanden

Het park wordt na de uitvoering groener, met meer bloeiende planten en bomen. Er is straks ook meer te beleven voor mens en dier. De door onkruid overwoekerde heemtuin in het midden van het park wordt helemaal hersteld en opnieuw ingezaaid en ingeplant. Er komen nestkastjes, vlindervriendelijke struiken en een insectenhotel. In de vijver komen drijvende eilandjes met bloeiende planten. De vlonder krijgt een lagere leuning en maken we ook voor mindervalide sportvissers bereikbaar door een hellingbaan. Er komen nieuwe, moderne banken en er komt een kunstwerk.

De entrees van het park worden gastvrijer, met fleurige rododendrons. De groenstrook langs de sterflats dunnen we uit. Oude en te grote struiken halen we weg en we plaatsen sleedoorns terug. Een nieuw thuis voor de Sleedoornpage, een zeldzame vlindersoort. Ook komt er een hondenparcours op de hondenweide, zodat uw hond daar heerlijk kan rennen.

Bomen

Het Proosdijpark bestaat al sinds de jaren ’60. De honderden bomen in het park hebben dus al een aardige leeftijd en dito omvang. Gelukkig kunnen de meeste bomen behouden blijven. Elf bomen worden gekapt. Daarvan zijn er zeven zo zwak, dat het risico groot is dat ze bij een flinke storm omwaaien. De vier overige bomen brengen een ‘toekomstboom’ in de verdrukking. Hiervoor in de plaats planten we zestien nieuwe parkbomen, waaronder fruitbomen en een lindeboom die bijen aantrekt. Ook komen langs de Veenderweg nieuwe krentenboompjes, die gaan zorgen voor schitterende bloesems in het voorjaar.

Overlast door de werkzaamheden

Groenaannemer Van de Haar uit Wekerom is tussen ca. 20 november en 1 april aan het werk in het Proosdijpark. Dat betekent dat er overdag machines en mensen bezig zijn met snoeien, kappen, graven en planten. Sommige paden worden daardoor tijdelijk afgesloten.

Vanaf april 2018 genieten in het Proosdijpark

De opknapbeurt is voltooid vóór de start van het groei- en broedseizoen. Vanaf medio april 2018 is het vernieuwde Proosdijpark helemaal klaar om u te verwelkomen. Meer informatie:

Voor vragen over het plan, het type bomen, de plantenlijsten of andere details:
Groenadviseur Ronald Jacobs: 06-17 65 64 51

Vragen over de uitvoering en eventuele overlast:
Gerhard van Grootheest van groenaannemer Van de Haar: 06-22 24 61 79

Voor vragen over het proces, de inspraak en bewonersparticipatie:
Wijkbeheerder Bram Snaterse: 06-53 90 54 31