Cameratoezicht

Ede maakt gebruik van camera's om toezicht te houden in bepaalde gebieden. Het doel van cameratoezicht is het terugdringen van diefstal uit/vanaf motorvoertuigen, geweld, bedreiging en mishandeling en vernieling (vandalisme). Daarnaast verwacht de gemeenteraad dat bezoekers van bijvoorbeeld het Museumplein zich veiliger voelen door de camera’s.

Cameragebied

Het cameragebied in Ede-Centrum bestaat uit het Museumplein, De Halte, Maandereind en de Nieuwe Stationsstraat. Het cameragebied in Veldhuizen A omvat verschillende straten en pleinen in de Horsten en de Burgen. Het cameragebied op/rondom het Soembaplein omvat het Soembaplein, Soembalaan voor zover grenzend aan het Soembaplein, Proosdijerveldweg tussen Floreslaan en Valklaan en Veenderweg tussen Ganzeweide en de denkbeeldige lijn Madoeralaan-Rozenlaan. Vanaf 22 augustus 2013 is er cameratoezicht op het Polar Bearsplein in Ede en vanaf 2 september 2013 ook rond De Spil in Harskamp.

Evaluatie 2011

In 2011 is het cameratoezicht geëvalueerd. Uit de evaluatie komt naar voren dat in Ede het aantal incidenten sinds de camerabewaking af. Het veiligheidsgevoel onder bewoners en bezoekers is na toegenomen. Cameratoezicht is volgens betrokkenen een goede ondersteuning in combinatie met andere maatregelen. Lees het rapport `Evaluatie cameratoezicht Ede 2011`.