Aanvragen algemeen omgevingsvergunning

Publicatiedatum: ,  Aanvragen

Burgemeester en wethouders van Ede maken bekend dat deze aanvragen voor een omgevingsvergunning binnengekomen zijn.

Ontwerpbesluiten omgevingsvergunning

Publicatiedatum: ,  Ontwerpbesluiten

Burgemeester en wethouders van Ede maken bekend dat deze ontwerpbesluiten zijn afgehandeld.

Verleende reguliere omgevingsvergunningen

Publicatiedatum: ,  Verleende reguliere vergunningen

Burgemeester en wethouders van Ede maken bekend dat deze omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze vergunning heeft de reguliere procedure doorlopen.

Verleende uitgebreide vergunningen

Publicatiedatum: ,  Verleende uitgebreide vergunningen

Burgemeester en wethouders van Ede maken bekend dat deze omgevingsvergunningen zijn verleend. Deze vergunning heeft de uitgebreide procedure doorlopen.

Verlengingsbesluiten omgevingsvergunning

Publicatiedatum: ,  Verlengingsbesluiten

Burgemeester en wethouders van Ede maken bekend dat de procedure van deze aanvragen van een omgevingsvergunning is verlengd.

Standplaatsvergunning

Publicatiedatum: ,  Overig

Burgemeester en wethouders van Ede maken bekend besloten te hebben om op grond van artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening Ede, een standplaatsvergunning te verlenen:

Ingetrokken aanvraag voor verlening

Publicatiedatum: ,  Ingetrokken verlening

Burgemeester en wethouders van Ede maken bekend dat deze verlening is ingetrokken.

Buiten behandeling laten omgevingsvergunning

Publicatiedatum: ,  Buiten behandeling

Burgemeester en wethouders van Ede maken bekend dat deze omgevingsvergunningen buiten behandeling zijn gelaten.

De Klomp, Bedrijventerrein De Klomp Oost: Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan

Publicatiedatum: ,  Bestemmingsplan

Het college van burgemeester en wethouders van Ede gaat binnenkort een bestemmingsplan voorbereiden voor het nieuw te ontwikkelen bedrijventerrein De Klomp Oost.

Ede, restaurant Istanbul, Molenstraat 100: Exploitatievergunning horeca

Publicatiedatum: ,  Horeca-en exploitatievergunning

De Burgemeester van Ede heeft op 13 januari 2014 op grond van de Algemene plaatselijke verordening Ede aan het volgende bedrijf vergunning verleend voor het exploiteren van een horecabedrijf: