21 maart 2018
Hand met rood potlood en stembiljet met een groen vinkje eroverheen

Uitslagen gemeenteraadsverkiezingen bekend

De definitieve uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 zijn bekend. Ruim 61,4 % van de inwoners heeft gestemd tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Dit is iets meer dan vier jaar geleden, toen Ede een opkomstpercentage had van 61,2%.

20 maart 2018
Plaatsnaambord

Bouwplannen voormalige sportvelden Otterlo goedgekeurd door B&W

Het college van burgemeester en wethouders stemt vandaag in met de bouwplannen voor de voormalige sportvelden aan de oostzijde van Otterlo. De plannen maken de realisatie van een multifunctioneel dorpshuis en in totaal 65 woningen mogelijk aan de...

20 maart 2018
Fietsen

Ede bouwt verder aan recreatie en toerisme

Mooie wandelpaden, uitdagende MTB-routes, een actueel routenetwerk voor ruiters. Het zijn voorbeelden uit het Uitvoeringsprogramma Recreatie & Toerisme dat gemeente Ede gemaakt heeft. Met het progamma wil de gemeente de komende jaren het aanbod op...

20 maart 2018
Bomen

Van Heeckerenlaan behoudt groene laanstructuur

Na een rondwandeling van bewoners en medewerkers van de gemeente is het duidelijk: circa 50% van de bomen blijft de komende 5 a 6 jaar staan. Zo blijft de groene laanstructuur behouden. De andere helft van de bomen wordt gekapt, vanwege de...

20 maart 2018
Schoolpein met kinderen

Plan én geld voor Kindcentrum Maandereng

De bouw van het Kindcentrum Maandereng komt dichtbij nu het college van B&W vandaag het realisatieplan goedkeurde en 3,4 miljoen euro daarvoor vrijmaakte. Het bestaande scholencomplex van de Basisscholen Uniek, Beatrixschool en Franciscusschool...

14 maart 2018
Uitvoeringsbesluit Spoorzone Ede

Laatste bestuurlijke stap voor nieuw station Ede-Wageningen

Op woensdag 14 maart hebben vertegenwoordigers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), de provincie Gelderland, de gemeente Ede, ProRail en NS hun handtekening gezet onder het Uitvoeringsbesluit Spoorzone Ede. Een belangrijke...