Plan voor verbouwing pand Cultura

Het college van burgemeester en wethouders wil het gebouw van Cultura - het centrum voor kunst en cultuur - verbouwen. In het pand komt mogelijk een plek voor Poppodium Astrant. Grand café De Verleiding krijgt meer ruimte. Het college werkt het plan de komende maanden verder uit. In het voorjaar van 2023 wordt besloten of het doorgaat.

Toekomstbestendig

Het plan maakt het pand van Cultura toekomstbestendig en voorziet onder meer in vergroting van de capaciteit van de theaterzaal en het realiseren van een ingang aan het Kuiperplein. Daarnaast wordt onderzocht of Astrant ook een plek met eigen identiteit in het pand kan krijgen. Het huidige pand van Astrant aan het Kuiperplein is over enkele jaren nog beperkter bruikbaar dan het nu al is, vanwege woningbouwontwikkeling. Grandcafé De Verleiding wordt aangepast en krijgt een nieuwe inrichting.

Groei

Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Ede groeit fors door de komende jaren en we willen onze voorzieningen laten meegroeien. Dit plan is goed voor ons centrum, goed voor onze cultuursector én goed voor onze jongeren. Zo’n verbouwing kost uiteraard veel geld. We werken het plan samen met alle betrokkenen daarom eerst goed uit en beslissen in het voorjaar of het kan doorgaan.’’

Cultura

Gerry Poelert van Cultura: ,,Cultuur is voor iedereen, van iedereen en voor iedereen anders. Samen met nieuwe, autonome partners, ieder met een eigen identiteit, bereiken we een diverser publiek en komen nog meer mensen in aanraking met cultuur.’’

Astrant

Jaap Boot van Astrant: ,,Wij zien dit onderzoek als een serieuze kans om een aantal huisvestingsproblemen voor alle drie de partijen op te lossen en willen daarom graag aan dit onderzoek meewerken.’’

De Verleiding

Mike Rutjes van Grand Café de Verleiding: ,,Wij hebben ruim 20 jaar ervaring op deze plek en brengen die graag in om Ede samen met Cultura en Astrant nog iets mooiers te bieden dan wat er nu al is.''