15% minder verkeersborden in Ede

Het afgelopen jaar zijn er in Ede, Lunteren en Bennekom bijna 1.700 verkeersborden en 700 verkeerspalen verwijderd. Daarmee is er nu meer duidelijkheid en meer verkeersveiligheid voor de weggebruiker. Bijkomend voordeel is dat er minder onderhoudskosten voor de gemeente Ede zijn en de openbare ruimte er netter uitziet. Verkeerswethouder Peter de Pater: “We willen meer veiligheid door minder verkeersborden. Dat is dankzij samenwerking met politie, wijkteams en toezichthouders goed gelukt. De komende jaren blijven we waar het kan verkeersborden opruimen”.

Verwijderen van verkeersborden

In totaal zijn er ruim 15.000 verkeersborden binnen het beheer van gemeente Ede. Sinds juni 2017 jaar zijn Lunteren, Bennekom, Ede Noordwest, Zuid West en Zuidoost al aan de beurt geweest. Met de sanering van Ede Noordoost en Centrum is het project bordensanering afgerond. In totaal zijn er dan 8.649 borden gecontroleerd over 6.439 locaties. Daarbij zijn op 2.188 locaties 1.677 borden en 667 palen verwijderd. Dit is 15% van het totaal aantal borden in Ede. Doelstelling van het project was om 20% van het aantal borden te verwijderen. In totaal zijn er ook 331 borden geplaatst, hoofdzakelijk ter vervanging van einde woonerf borden.

Vanaf 3 september start de laatste opschoonactie in Ede Noordoost en Centrum, voor de wijken Bloemenbuurt, Burgermeestersbuurt, Bosrand en alle wijken daartussen. De aanpassingen zijn vooraf besproken met politie, wijkteams en toezichthouders. Naar verwachting worden op 606 locaties 419 borden en 144 palen verwijderd. Ook worden er 31 nieuwe borden geplaatst en sommige bestaande borden verplaatst naar betere locaties, zodat er minder palen staan. Dit gebeurt volgens het Reglement van Verkeersregels en Verkeerstekens.

Bij vragen over het verwijderen van borden, kan contact worden opgenomen met de Gemeente Ede.

Naar overzicht