500 extra laadpalen in Ede

In Ede neemt het aantal elektrische voertuigen snel toe. Elektrisch rijden is beter voor de luchtkwaliteit, geeft minder geluidsoverlast en veroorzaakt minder CO2-uitstoot. Wethouder Arnold Versteeg: “We willen het zo makkelijk mogelijk maken voor onze inwoners en bedrijven om elektrisch te gaan rijden. Daarom moeten versneld meer laadpalen komen om duurzaam vervoer te stimuleren. Ik verwacht dat deze ontwikkeling mensen helpt om over te stappen op schoner vervoer.” Deze ambitie staat in de nieuwe ‘Laadvisie Ede 2022-2026’, die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld.

Actief en snel

De gemeente wil het netwerk van openbare laadpalen sneller uitbreiden door proactief laadpalen te gaan plaatsen. Dit gebeurt op basis van prognoses en gebruikscijfers van bestaande laadpalen. Eerder gebeurde dit vooral op aanvraag van inwoners. De komende jaren neemt het aantal laadpalen in de openbare ruimte toe van ongeveer 200 naar ruim 700 in 2025. Verder worden de komende tijd locaties voor snellaadpunten aangewezen. Dit heeft ook te maken met de invoering van een zero emissie zone voor vracht- en bestelauto’s in het centrum van de gemeente. Deze invoering gebeurt op 1 januari 2026.

Andere voertuigen

Met de visie kijkt de gemeente niet alleen naar particuliere personenauto’s, maar ook naar bijvoorbeeld bedrijfswagens, taxi’s en deelauto’s. Ook wordt bij nieuwbouwplannen de plaatsing van openbare laadpalen meteen meegenomen in de plannen.

Eigen terrein

De gemeente wil elektrische voertuigen zoveel mogelijk laten opladen op eigen terrein. Dit voorkomt een te hoge druk op de schaarse openbare ruimte. Waar nodig worden laadpalen in de openbare ruimte geplaatst. Dit doet de gemeente de komende jaren samen met vaste contractpartner Vattenfall InCharge.

Reactie inwoners

Om het plaatsen van openbare laadpalen goed te kunnen inschatten, konden inwoners voor de zomer reageren op mogelijke toekomstige locaties voor laadpalen. Hierdoor kreeg de gemeente een beter beeld waar ze de komende jaren kunnen worden geplaatst.