63 nieuwe woningen impuls voor Parkweg

De karakteristieke Parkweg in Ede-Zuid krijgt met 63 nieuwe appartementen een nieuw uiterlijk. De afgelopen jaren is er al flink gebouwd aan het opknappen van oude panden, het verbeteren van gevels en het bouwen van nieuwe woningen. Nu komt ook de bouw van de kop van de Parkweg (het deel dat het dichtstbij station Ede-Wageningen ligt) in zicht: er komen 63 vrije sector huurwoningen en een ondergronds parkeergarage. Wethouder Peter de Pater (ruimtelijke ontwikkeling) is blij met deze stap: “De Parkweg vormt een historische plek voor Ede. Ik ben blij dat we dit gebied zo’n kwaliteitsimpuls kunnen geven. Ede blijft groeien als aantrekkelijke woonstad.”

Bouwplan

Stedenbouwkundig is het nieuwe gebouw zo ontworpen dat het langs de Parkweg aansluit op de hoogte van de bestaande bebouwing en hoe dichter naar het Zuidplein van het station Ede-Wageningen, hoe hoger het gebouw met uiteindelijk de Kop gericht op het Zuidplein (richting de stationsomgeving). Voordat de nieuwbouw start, worden eerst 3 oude, leegstaande gebouwen gesloopt.

Jarenlang bouwen en plannen maken

Bijna 10 jaar geleden stelde de gemeente Ede het plan op voor de nieuwe Parkweg. Doel is om de Parkweg tot een levendig en gemengd gebied te maken, waarin gewoond, gewerkt, gewinkeld en uitgegaan wordt. In fases is er flink gewerkt, gebouwd en geïnvesteerd. In 2012 werd het bestemmingsplan onherroepelijk. Inmiddels zijn er twee plandelen gereed, twee in uitvoering en gaat het laatste grote bouwproject nu ook van start. Het moet er voor zorgen dat de Parkweg een levendig en gemengd gebied is waarin gewoond, gewerkt, gewinkeld en uitgegaan wordt en waar het prettig is te verblijven.

Naar overzicht