Arnold Versteeg - Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Wethouder Arnold Versteeg wonende in Wekerom is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten als raadslid. Burgemeester René Verhulst heeft hem op donderdag 8 september 2022 de versierselen opgespeld die horen bij deze Koninklijke onderscheiding.

De uitreiking van de onderscheiding gebeurde tijdens de raadsvergadering van 8 september.

De heer Arnold Versteeg was sinds mei 2002 lid van de gemeenteraad van Ede voor de fractie SGP.

Op 31 mei 2022 heeft hij zijn raadslidmaatschap verruild voor het wethouderschap.

Arnold Versteeg heeft zich als raadslid beziggehouden met diverse portefeuilles als onderwijs, cultuur, sociale zaken, jeugdbeleid, asielzoekers, arbeidsmigranten en regio FoodValley. De laatste 7 jaar was hij  ook plaatsvervangend voorzitter van de gemeenteraad. Zijn bijzondere verdiensten hebben een uitstraling naar de lokale samenleving.