Autobanden gratis op spanning

Automobilisten kunnen voortaan hun autobanden gratis oppompen op het parkeerterrein van Praxis aan Lorentzstraat 1 in Ede. Daar staat een Slimme Bandenpomp. Deze is gemaakt van duurzaam materiaal en werkt op zonne-energie. De pomp is voor iedere automobilist te gebruiken, 24 uur per dag.

De Slimme Bandenpomp is door iedere automobilist eenvoudig te gebruiken. Op kenteken kan de juiste bandenspanning worden opgevraagd. De Touch screen display helpt met juist instellen, geeft tijdens gebruik weer wat er gebeurt en toont na afloop direct de besparingen in euro’s, liters brandstof en verminderde uitstoot. Het gemakkelijke gebruik stimuleert dat automobilisten zelf de spanning controleren. De totale besparingen van de pomp zijn zichtbaar op www.bandopspanning.nl.

Oplossing

In Nederland rijdt maar liefst 63% van de auto’s met onderspanning. Dit resulteert in extra CO2 uitstoot, brandstofverbruik, bandenslijtage, een langere remweg en oplopende kosten voor de automobilist. De Slimme Bandenpomp biedt een oplossing voor rijden met onderspanning.

Minder uitstoot

Er staan inmiddels meer dan 125 Slimme Bandenpompen in Nederland. De gerealiseerde besparingen per auto bedragen gemiddeld ruim 20 euro per keer. Daarnaast levert de juiste bandenspanning een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid doordat de remweg korter is. Ook zorgt de juiste bandenspanning voor minder CO2 en fijnstof uitstoot, minder microplastics en minder verkeerslawaai.

Duurzame mobiliteit

Wethouder Arnold Versteeg: “Deze innovatieve bandenpomp zorgt ervoor dat automobilisten makkelijk hun bandenspanning op orde kunnen brengen. Dit zorgt voor minder brandstofverbruik en voor onze inwoners voor een veiliger en schoner verkeer. Dit initiatief draagt bij aan onze doelstellingen op het gebied van duurzame mobiliteit in Ede, zo zetten we ook volop in op elektrisch rijden, deelauto’s en het stimuleren van fietsgebruik.