Bedrijventerreinen Frankeneng en Heestereng worden beter bereikbaar

Dankzij slimme en gerichte maatregelen wordt de bereikbaarheid van bedrijventerreinen Frankeneng, Heestereng en De Vallei beter. Zo is het plan om de doorgang van de Maxwellstraat onder de A30 open te stellen in één richting, voor verkeer vanaf Heestereng. Ook zorgt een aantal transportbedrijven (waaronder DB Schenker) dat vrachtauto’s minder stilstaan en geparkeerd worden op en langs de openbare weg, zodat wegen vrij blijven voor het verkeer. Verkeerswethouder Peter de Pater “Op de bedrijventerreinen wordt door duizenden werknemers bijgedragen aan een sterke economie van Ede. Ik ben blij dat gemeente en ondernemers samen maatregelen nemen om het verkeer te laten doorrijden.”

Bedrijventerreinen Frankeneng, Heestereng en De Vallei

Daarnaast wordt de kruising Galvanistraat-Frankeneng geoptimaliseerd en de verkeerssituatie bij de aansluitingen van de Copernicuslaan en de Pascalstraat op de Galvanistraat verbeterd. Het wordt makkelijker en veiliger om per fiets de bedrijventerreinen te bereiken. Bovendien worden bedrijven actief opgeroepen om met ander reisgedrag de verkeersdruk te verminderen, bijvoorbeeld door het gratis proberen van een e-bike.

Actieplan

Ondernemers op de betrokken bedrijventerreinen hebben zelf de verkeersknelpunten in kaart gebracht en de oplossingen voorgesteld. Alle maatregelen staan in een concept-actieplan dat te lezen is op www.ededuurzaambereikbaar.nl. In totaal is er voor alle maatregelen ruim 1 miljoen euro beschikbaar.

Bedrijven en andere geïnteresseerden worden van harte uitgenodigd hun reacties te geven en met aanvullende suggesties te komen. Dit kan tot 27 augustus 2018. Bestuurslid van EBC (Edes Bedrijven Contact) Diana Beukhof: “Het is belangrijk dat ondernemers van zich laten horen. Hun werknemers, afnemers of leveranciers hebben profijt bij een goede bereikbaarheid.”

Naar overzicht