Beëindiging pilot Buitenslapers

Eind 2019 zijn op het terrein van het Sociaal Pension tijdelijk extra woonunits voor de opvang van daklozen (‘buitenslapers’) in gebruik genomen.  Aanvankelijk was de bedoeling om de tijdelijke nachtopvang als pilot voor de buitenslapers tot 1 mei 2020 open te stellen. Door de corona (COVID-19) crisis en de richtlijnen hiervoor van de rijksoverheid heeft de gemeente Ede de opvang langer opengesteld

Sluiting tijdelijke Nachtopvang

Omdat de landelijke richtlijnen voor COVID-19 dit toelaten heeft het college van burgemeester en wethouders op 23 juni 2020 besloten om de nachtopvang voor daklozen in Ede per 1 augustus 2020 te sluiten. De gemeente werkt samen met het Leger des Heils aan een passende woonplek voor de bewoners van de nachtopvang. Ook maakt de gemeente afspraken en maatregelen om mogelijke overlast van buitenslapers na 1 augustus zo veel mogelijk te beperken.

Containers blijven in gebruik

Na het sluiten van de opvang voor buitenslapers per 1 augustus blijven de woonunits nog staan tot eind december 2021. Tot die tijd kunnen mensen uit het Sociaal Pension er in worden opgevangen. Dit is nodig omdat het Sociaal Pension in de komende periode zal worden gerenoveerd.

Naar overzicht