Bestemmingsplan De Stroet maakt groen bedrijventerrein mogelijk

Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet in Lunteren. Ten oosten van het huidige bedrijventerrein wordt De Stroet uitgebreid richting Postweg en Westzoom. De uitbreiding bestaat voor ruim tien hectare uit nieuwe bedrijfskavels. Een kleine zeven hectare is bestemd voor water en groen.

Langgekoesterde wens

De uitbreiding is een particulier initiatief. De eerste plannen dateren uit 2014. Het plangebied is sindsdien tweemaal vergroot, met name om een goede groene inpassing met veel bomen mogelijk te maken. Het gebied wordt straks ontsloten door een nog aan te leggen rotonde op de kruising van de Postweg met de Westzoom. Langs de Westzoom komen bedrijfswoningen. Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,Uitbreiding van De Stroet is een langgekoesterde wens voor veel ondernemers in Lunteren en omgeving. Met de initiatiefnemers is hard gewerkt om een plan te maken dat bedrijven de ruimte geeft in combinatie met een groene inrichting.’’

Wandelroute

Van de initiatiefnemers wordt een ‘maatschappelijk tegenprestatie’ verwacht. In overleg met de dorpsraad is gekozen voor het aanleggen van een wandelgebied bij de Lunterse Beek tussen de Westzoom en het Hullerpad. Zo ontstaat een nieuwe wandelroute voor bewoners van Lunteren én een leuke looproute voor werknemers op het nieuwe én bestaande bedrijventerrein.

Bestemmingsplan

Om de uitbreiding mogelijk te maken moet het bestemmingsplan worden aangepast. Het ontwerpbestemmingsplan wordt volgende week ter inzage gelegd. Iedereen die dat wil kan zijn mening geven over het plan. De gemeenteraad beslist daarna over het definitieve bestemmingsplan.