Bestemmingsplan World Food Experience vernietigd door Raad van State

De Raad van State heeft woensdag 28 december 2022 uitspraak gedaan in de beroepsprocedure van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede tegen het bestemmingsplan voor de World Food Experience. Helaas heeft de Raad van State geoordeeld dat de gemeente het bestemmingsplan niet goed onderbouwd heeft.

De Raad van State heeft geoordeeld dat het bestemmingsplan vernietigd wordt. Dat betekent dat het bestemmingsplan niet gebruikt kan worden. De gemeente zal de komende periode gebruiken om te onderzoeken wat dit precies voor de World Food Experience betekent.

Wethouder Leon Meijer: “De uitspraak is natuurlijk een teleurstelling voor zowel de gemeente als de Stichting WFC Experience en heeft een forse impact op de plannen. We hebben even de tijd nodig om samen te kijken wat dit voor gevolgen heeft.” 

Geen gevolgen voor wonen

Het bestemmingsplan dat nu vernietigd is, heeft alleen betrekking op de plannen voor de World Food Experience. De uitspraak heeft geen gevolgen voor de woningbouw op het WFC. Er wordt inmiddels al volop gebouwd op het WFC terrein.