Bewoners gezocht om te graven in het verleden van Ede-Zuid

Inwoners van Ede zijn van harte welkom om tot en met woensdag 22 januari 2020 mee te helpen bij archeologische opgravingen in Ede-Zuid. Hoe leefden bewoners van Ede in de Bronstijd en de IJzertijd? Welke sporen van bewoning zullen er gevonden worden? Iedereen die geïnteresseerd is, kan meehelpen met de opgraving!

Park Reehorst

In het gebied tussen de Ansinghstraat, Reehorsterweg, Roelofsstraat en Suriestraat in Ede-Zuid worden dit jaar 45 woningen gebouwd. Dit project heet Park Reehorst. Wethouder Hester Veltman (erfgoed): “Vanaf februari bouwen we op deze plek aan de toekomst van Ede. Mooi dat inwoners van Ede vooruitlopend daarop de kans krijgen om te graven in het verleden van Ede. Hopelijk komen er veel mensen!”

Burgerwetenschap

Ontwikkelaar Nikkels Projecten uit Twello biedt de ruimte voor deze ‘burgerwetenschap’. Dit is onderzoek dat in zijn geheel of gedeeltelijk door burgers of niet-professionele wetenschappers wordt uitgevoerd. Dankzij inzet van deze betrokkenen, wordt veel relevante informatie verzameld.

Wilt u meehelpen bij deze archeologische opgravingen? Meld u dan aan via info@ede.nl.

Naar overzicht