Bijeenkomsten voor windmolens

Op dinsdag en woensdagavond 26 en 27 oktober organiseert de gemeente twee bijeenkomsten over de 10 mogelijke zoeklocaties van windmolens. Op 26 oktober is de bijeenkomst voor de windmolenlocaties 1 - 5. Op 27 oktober voor de windmolenlocaties 6 - 10. Op www.ede-natuurlijk.nl/energiecluster staan de locaties aangegeven. Omwonenden en andere belangstellenden zijn van harte welkom.

Pathé

De bijeenkomsten zijn in bioscoop en zalencentrum Pathé aan Laan der Verenigde Naties 150, 6716 JE Ede. De bijeenkomsten beginnen om 19.30 uur en eindigen om 21.00 uur. Om 20.00 uur is een korte presentatie. Voor het bijwonen van de bijeenkomsten is het nodig om een geldige QR code te tonen via de https://coronacheck.nl/nl/

Eerder onderzoek

Uit een eerder onderzoek bleek wat mogelijke zoeklocaties zijn voor de 10 windmolens. De komende maanden worden deze zoeklocaties verder onderzocht. Tijdens de bijeenkomsten wordt hier meer informatie over gegeven. Ook kunnen aanwezigen aangeven wat zij onderzocht willen zien. Het gespecialiseerde bureau, dat de vervolgonderzoeken naar de windmolens gaat uitvoeren, is aanwezig.

Lokaal eigendom

“Bij het ontwikkelen van windenergie streven wij naar zo veel mogelijk lokaal eigenaarschap, zodat de baten ook echt aan Edese inwoners en ondernemers ten goede komen”, zo geeft wethouder Geert Ritsema aan.

In Nederland bestaan verschillende vormen voor het verkrijgen van lokaal eigendom, bijvoorbeeld een  financiële deelname in de opbrengsten van de windmolens. Het inrichten van een gebiedsfonds is ook een mogelijkheid. Het onderwerp lokaal eigendom komt ook aan de orde tijdens de bijeenkomsten.