Bodembiologiecursussen voor boeren en loonwerkers

De bemestingsnormen staan onder druk. Het is belangrijk om met boeren na te gaan of we de bodem kunnen helpen bij het (nog) gezonder maken. Daarom is er nu de cursus Bodembiologie, voor boeren, loonwerkers en andere geĆÆnteresseerden.

Bij een gezonde bodem neemt het producerend vermogen van de bodem toe. Een gezonde bodem vormt ook de basis voor een rijke biodiversiteit. Er zitten dan bijvoorbeeld voldoende wormen in de bodem om weidevogels te voeden. Een goed bodembeheer draagt ook bij aan een het tegen gaan van klimaatverandering. Bijvoorbeeld het opslaan van CO2 in de bodem kan hieraan bijdragen.

In 2018 en 2019 is al veel gesproken met agrariĆ«rs, loonwerkers en pachters van de gemeente Ede over een duurzamer en verantwoord grondgebruik. Zo willen we bijvoorbeeld ook bij de gronduitgifte geliberaliseerde pacht 2020 en reguliere (erf)pacht met de grondgebruikers nagaan hoe we een duurzaam grondgebruik in de praktijk kunnen waarmaken. Met alleen vergaderen komen we er niet. Ook hierbij hebben we de boeren en loonwerkers als ervaringsdeskundigen nodig. Hoe de praktische uitvoering uiteindelijk geregeld wordt weten we nog niet precies. Ook tijdens de cursusdagen willen we hierover nog graag met deelnemers in gesprek.  
Boeren dragen veel werkzaamheden op aan loonwerkers. Loonwerkers hebben naar boeren ook een adviserende rol. Daarom is er ook een speciaal cursusmoment voor loonwerkers.

Cursus Bodembiologie

In het najaar van 2019 worden er cursussen bodembiologie aangeboden aan boeren en loonwerkers. De cursus duurt drie dagdelen, van 9:45 - 14:15 uur. Meedoen is gratis, maar niet vrijblijvend. Er is een (verplichte) terugkombijeenkomst waarin we samen bespreken hoe we het geleerde kunnen toepassen in de praktijk. In de cursus zitten hoofdzakelijk boeren en loonwerkers, aangevuld met enkele ambtenaren en docenten. Zo werken we samen aan kennisopbouw, en begrip over en weer. We bieden deze cursus aan voor boeren en loonwerkers uit de Regio FoodValley. Onderaan staan de data van de cursussen. Er zijn er 5, waarvan 1 specifiek voor loonwerkers. Er vindt geen toets plaats.

Planning cursussen bodembiologie

Update 17/09/2019:

In de cursussen 1 en 3 zijn helaas geen plekken meer beschikbaar.

Scroll de tabel om meer te zien
  Dag 1 Dag 2 Dag 3 Terugkomdag
Cursus 1 Di 24 sept Di 8 okt Di 29 okt Di 5 nov
Cursus 2 Wo 25 sept Wo 9 okt Wo 30 okt Wo 6 nov
Cursus 3 Wo 13 nov Di 26 nov Di 10 dec Di 21 jan
Cursus 4 Do 14 nov Wo 27 nov Wo 11 dec Wo 22 jan
Cursus 5 loonwerkers Di 3 dec Di 17 dec Di 14 jan Di 28 jan

Heeft u interesse of nog vragen? Of wilt u zich direct aanmelden? Neem dan telefonisch contact op met Roshini van den Bergen via het telefoonnummer 06 28538097 of per e-mail: roshini.van.den.bergen@ede.nl.

Naar overzicht