Burgemeester René Verhulst verrast gedecoreerden bij Lintjesregen

Koninklijke onderscheiding voor 25 inwoners gemeente Ede

Burgemeester René Verhulst van Ede heeft vrijdag 26 april 2019 aan 25 inwoners van Ede een Koninklijke onderscheiding uitgereikt. Dit gebeurde tijdens de jaarlijkse Lintjesregen ter gelegenheid van de viering van Koningsdag op 27 april. 24 inwoners kregen hun lintje tijdens de algemene gelegenheid, en eén inwoner van Ede kreeg zijn onderscheiding elders uitgereikt.

Twee inwoners van Bennekom en een inwoner van Ede werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Tweeëntwintig inwoners van de gemeente Ede werden onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Burgemeester Rene Verhulst temidden tussen de gedecoreerden

Toespraak

Burgemeester René Verhulst belichtte in een persoonlijke toespraak tot alle gedecoreerden hun bijzondere verdiensten voor de samenleving. Dat gebeurde in congrescentrum De Reehorst in Ede in bijzijn van familie en vrienden van de gedecoreerden.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau:

De volgende personen zijn Ridder in de Orde van Oranje-Nassau geworden.

Mevrouw drs. M.A. Eweg-Maclaine Pont, 71 jaar, Bennekom

Marja Eweg-Maclaine Pont was tot haar pensioen werkzaam als informatiespecialist universiteitsbibliotheek. Al meer dan veertig jaar verricht zij vrijwilligerswerk. Ze begon als bestuurslid van het blazersensemble van de landelijke Federatie van Amateur en Symfonie Orkesten (FASO) en was hier tot opheffing in 2015 secretaris. Ze heeft de muziekbibliotheek van de federatie geactualiseerd en geharmoniseerd. Daarnaast is zij zestien jaar secretaris bij het begeleidingsorkest Orchestra Columna. Ook is zij meer dan vijf jaar bestuurslid en cursuscoördinator bij de Volksuniversiteit Wageningen.

Mevrouw W. Jonker-Barends, 62 jaar, Ede

Willemien Jonker-Barends zet zich naast haar baan als thuishulp en merkambassadeur al dertig jaar in als vrijwilliger. Zestien jaar heeft zij diverse vrijwilligersrollen vervuld bij de Prins Florisschool in Ede. Vijftien jaar is zij bestuurslid bij de Nederlandse vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt afdeling Ede. In 2010 werd zij secretaris bij het landelijke bestuur van Tesselschade-Arbeid Adelt waar zeventwintig afdelingen met in totaal 6.500 leden onder vallen. Het doel van de vereniging is om vrouwen te helpen bij het streven economisch en financieel zelfstandig te zijn of te blijven en oude handwerktechnieken te behouden.

Mevrouw W.E. van Roekel-Peppink, 58 jaar, Bennekom

Wilma van Roekel-Peppink begon in 1990 als bestuurslid bij de stichting De Ondergrondse Kerk afdeling Meerlanden en was vijf jaar lid van de werkgroep Europa bij de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In 2000 richtte zij het Lindafonds op, waardoor in Tsjechië het eerste hospice tot stand is gekomen en er diverse opvangcentra in de Oekraïne zijn opricht. Ze werd bestuurslid bij Father’s House in Kiev waar ze haar kennis en ervaring mee deelde. Inmiddels zijn de projecten van het Lindafonds overgedragen aan de stichting Kom over en Help.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Lid in de Orde van Oranje-Nassau zijn geworden:

Mevrouw L. Broere-Maas, 64 jaar, Ede

Lucia Broere-Maas maakt al vijfentwintig jaar deel uit van het bestuur van vrouwenvereniging Tesselschade-Arbeid Adelt afdeling Ede en omstreken. Ze was penningmeester, werd in 2004 vicevoorzitter en inmiddels is zij tien jaar voorzitter. Het doel van de vereniging is om vrouwen te helpen bij het streven economisch en financieel zelfstandig te zijn of te blijven en oude handwerktechnieken te behouden. Daarnaast is zij ook gastvrouw bij de Edesche Concertzaal.

Mevrouw A. Bruinsel-Roscher, 86 jaar, Ede

Annette Bruinsel-Roscher is ruim vijfendertig jaar vrijwilliger bij Terre des Hommes. Ze begon met het opzetten van een nieuwe afdeling in Wageningen en werd penningmeester. Ongeveer twaalf jaar geleden is de werkgroep opgeheven en is men overgegaan tot het realiseren van een Terre des Hommes winkel in Wageningen en ook daar heeft zij zich intensief voor deze winkel ingezet. Daarnaast zet zij zich al meer dan tien jaar in voor medebewoners in haar appartementencomplex.

De heer W.C.H. Brunekreef, 76 jaar, Lunteren

Henny Brunekreef zet zich vijfendertig jaar in als vrijwilliger. Hij was vijftien jaar voorzitter van het Nederlands Rijpaarden en Ponystamboek en meer dan dertig jaar vrijwillig bij manege en dekstation De Nieuwe Heuvel in Lunteren. Hij was medeoprichter van de Lions Club Ede-Nederveluwe en zette zich tevens in als vrijwilliger. Daarnaast is hij acht jaar voorzitter geweest van Stichting Peerdsturen, die jaarlijks het Lunterse Daagje Peerdsturen organiseert.

De heer A.J. van Dijk, 70 jaar, Bennekom

Arie van Dijk begon begin jaren tachtig met zijn vrijwilligerswerk bij de parochie Maria Virgo Regina in Bennekom. Vervolgens was hij vele jaren actief als penningmeester bij meerdere scholen in de gemeente Ede. Vijfentwintig jaar was hij secretaris van de Vereniging Vrienden van het Kijk en Luistermuseum te Bennekom en vijf jaar was hij vrijwilliger en bestuurslid bij de stichting Manege Zonder Drempels.

De heer G.D. Gerressen, 76 jaar, Ede

Dick Gerressen verricht meer dan veertig jaar vrijwilligerswerk bij de voetbalclub K.S.V. Fortissimo in Ede. Vanaf 1975 begon zijn vrijwilligerswerk met kleine hand- en spandiensten zoals stencilen en rondbrengen van programmaboekjes. Hij stak zijn handen uit de mouwen bij de bouw van de clubhuizen. Dertig jaar lang was hij hoofd van de sponsorcommissie en mede door zijn inzet heeft Fortissimo een enorme groei en ontwikkeling doorgemaakt. Ook was hij tien jaar leider van het eerste elftal.

Mevrouw G. Geuze-Wienen, 77 jaar, Lunteren

Gerrie Geuze-Wienen meldde zich in 1957 aan als vrijwilliger bij het Rode Kruis Ede om zich in te zetten voor haar medemens. Meer dan veertig keer heeft zij al hulpverlener meegevaren op de J. Henry Dunant. Bij de bevolkingszorg was zij teamleidster, op verschillende scholen gaf zij EHBO-lessen en ze hielp bij de jaarlijkse collecte. Tijdens de Heideweek heeft ze als vrijwilliger veel hulpverleningen gedaan. Inmiddels heeft zij na zestig jaar afscheid genomen als vrijwilliger bij het Rode Kruis.

De heer D. Gravendeel, 79 jaar, Ede

Dick Gravendeel heeft zich als vrijwilliger en algemeen bestuurslid langdurig ingezet bij het Comité Nationale Feestdagen Ede en was mantelzorger voor een echtpaar. Ook is hij een van de initiatiefnemers voor de oprichting van Stichting Veteranensociëteit Ede. Vanaf oprichting is hij als bestuurslid en vrijwilliger betrokken bij het voorbereiden van de vergaderingen en het organiseren van de bijeenkomsten voor veteraren en oud-militairen in Ede.

De heer W. van der Heide, 72 jaar, Bennekom

Wim van der Heide werd in 1983 vrijwilliger bij de Gereformeerde Brinkstraatkerk en secretaris van de plaatselijke commissie Samen-op-Weg. Later werd hij diaken en voorzitter van de diaconie. In 2000 nam hij het initiatief voor oprichting van een projectkoor binnen de kerkgemeenschap, organiseert hij activiteiten voor het koor en onderhoudt hij de contacten met de predikanten. Meer dan dertig jaar verzorgt hij de muzikale ondersteuning bij de zondagse vieringen op locatie de Hartenberg van ’s Heeren Loo.

Mevrouw N.H. Hulstein-Heinsdijk, 66 jaar, Ede

Erna Hulstein-Heinsdijk heeft vijfentwintig jaar vrijwilligerswerk verricht bij de Taborkerk in Ede. Lange tijd was ze lid van de werkgroep Anders Actieven van het Christelijk Nationaal Vakverbond en lid van de cliëntenraad Kruiswerk West-Veluwe. Ook was ze betrokken bij de oprichting van het wijkplatform Maandereng en lid van de bewonerscommissie. Al twaalf jaar vertegenwoordigt ze de Samenwerkende Kerken Rietkampen in o.a. het landelijk oecumenisch platform en de Edese Raad van kerken.

De heer A.G. de Jager, 83 jaar, Lunteren

Arjan de Jager was vanaf 1970 tweeëntwintig jaar vrijwillig brandweerman bij de ploeg De Valk van de gemeentelijke brandweer Ede. Dertien jaar heeft hij als secretaris deel uitgemaakt van het bestuur van de School met de Bijbel in De Valk. Nu is hij al lange tijd vrijwilliger bij ‘De Valk Vooruit’, Hersteld Hervormde Gemeente Barneveld, het Klompenpad De Valk (onderdeel van stichting landschapsbeheer Gelderland), Kulturhuus de Hooge Valk en De Valkse groencoöperatie.

De heer ir. J.T. de Jonge, 68 jaar, Bennekom

Jan de Jonge verricht hij al veertig jaar vrijwilligerswerk. Bij de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Wageningen was hij diaken, ouderling en kerkorganist. Vijftien jaar is hij bestuurslid van het Provinciaal Uniebestuur van de ChristenUnie Gelderland, eerder was hij bestuurslid van de ChristenUnie afdeling Ede. Vanaf 2016 is hij vrijwilliger bij de Interkerkelijke Stichting tot Ondersteuning bij Financiële Administratie in Wageningen en bij de Bezoek- en Opvang Service van de zorgorganisatie Opella.

De heer W.F. Kanaar, 77 jaar, Ede

Frans Kanaar verricht 27 jaar vrijwilligerswerk. Hij was medeoprichter en vijf jaar secretaris van de stichting Gordium. Twintig jaar was hij vrijwilliger bij en bestuurslid van de stichting Huis Kernhem, meer dan twintig jaar is hij secretaris van buurtvereniging ‘De Boschpoort’ en zes jaar was hij voorzitter van de stichting ‘allemaal de boom in’. Dankzij deze stichting is een klimbos voor mensen met een beperking gerealiseerd. Naast zijn bestuurswerk is hij ook twaalf jaar mantelzorger voor een buurtbewoner.

Mevrouw F.A. van der Laak-Groenewoud, 69 jaar, Ede

Frida van der Laak-Groenewoud is meer dan vijftien jaar vrijwilliger bij ’s Heeren Loo waar zij verschillende cliënten met een ernstig meervoudige beperking ondersteunt tijdens activiteiten. Zij gaat met cliënten naar Manege Zonder Drempels in Bennekom, wekelijks zwemmen of naar de tweewekelijkse soosavond in Ede. Daarnaast begeleidt zij ook cliënten in hun laatste levensfase. Eerder was zij ook vrijwilliger bij zorgboerderij De Willemshoeve in Wageningen.

Mevrouw Y.E.A. van Laar-Janssen, 71 jaar, Wekerom

Yvonne van Laar-Janssen is achttien jaar werkzaam als vrijwilliger bij Malkander in Wekerom bij de activiteiten in het Kulturhus. Ze is lid van de activiteitencommissie voor senioren en organiseert en begeleidt wekelijks activiteiten. Ook zet zij zich zeer intensief in als vrijwilliger bij ’s Heeren Loo Gelderland Midden op de afdeling geestelijke verzorging. Ze ondersteunt en begeleidt cliënten tijdens activiteiten zoals vieringen in de kerk en zang-/concertavonden.

De heer D. Latul, 69 jaar, Ede

Minggus Latul verricht al veertig jaar vrijwilligerswerk. Vanaf 1978 was hij penningmeester bij de stichting Ina Ama en mede-initiatiefnemer van de doorstart naar Ana Upu in 2006. Hij is medeoprichter en begeleider van de Huiskamer Tenang Senang waar ouderen samen kunnen komen voor ontmoeting. Ook helpt hij Sportservice Ede met de organisatie van het Open Koersbalkampioenschap in Ede. Vanaf 1985 verricht hij taken binnen de Molukse Evangelische kerk te Lunteren en voor de landelijke stichting Molukse ouderen.

De heer M.J. van Logchem, 53 jaar, Lunteren

Marco van Logchem was dertig jaar lang actief als vrijwillig brandweerman. Binnen de brandweerploeg Lunteren, vallend onder de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, heeft hij zich intensief ingezet voor een goed werkend rooster. Daarnaast heeft hij de website van Brandweer Lunteren gemaakt en onderhoudt hij deze site. Tijdens de verbouwing van de brandweerpost Lunteren heeft hij de organisatie vrijwillig ondersteund.

De heer H.R.J. Loppies, 64 jaar, Lunteren

Harrie Loppies verricht al bijna 40 jaar vrijwilligerswerk. Bij de stichting Ana Upu was hij zes jaar bestuurslid, medeoprichter van Kuntji en nu is hij beheerder. Hij was medeoprichter en de muzikale leider van de gospelgroep “ADJAIB”, die hij dertig jaar heeft begeleid. Bij de Molukse Evangelische Kerk in Lunteren was hij acht jaar diaken. Hij heeft veel gewerkt met muzikanten en er ontstond een gitaristen- en mannenkoor. Daarnaast is hij lid van de huisvestingscommissie Moluks Platform, voorheen wijk- en adviesraad.

De heer A. van der Meijden, 80 jaar, Otterlo

Ton van der Meijden is veertig jaar vrijwilliger. Hij was dertig jaar bestuurslid van marktvereniging Ede en een periode marktmeester. Vanaf 1994 is hij vrijwilliger bij het Nederlands Tegelmuseum  in Otterlo. Hij is als tuinman verantwoordelijk voor de tuin en neemt daarnaast ook diverse onderhoudswerkzaamheden voor zijn rekening. Al vijftien jaar kan ook natuurwerkgroep de Zanding in Otterlo op zijn hulp rekenen. Deze werkgroep zorgt ervoor dat heide wordt teruggewonnen door het verwijderen van jonge opslag van bijv. dennen en prunus.

De heer dr. J.P. Moret, 79 jaar, Lunteren

Joop Moret is vanaf de jaren zeventig vrijwilliger bij de Maranathakerk in Lunteren. Hij was ouderling, catecheet en zeer actief voor de Roemeniëcommissie. Zes jaar was hij secretaris van de stichting Ontwikkelingssamenwerking Lunteren, negen jaar lid van de cliëntenraad van Opella locatie Honskamp. In 2015 werd een noodopvang voor vluchtelingen geopend. Hij heeft toen taalles gegeven en twee gezinnen intensief begeleid.

De heer A. Stunnenberg, 72 jaar, Ede

Ab Stunnenberg is vanaf 1997 ouderling-kerkrentmeester bij de Sionkerkgemeente. Vrijwel zijn hele ambtsperiode heeft hij de functie van scriba vervuld en aansluitend werd hij actuaris. Eerder was zeven jaar ouderling bij de Hervormde Gemeente Bennekom. Ook biedt de heer Stunnenberg ondersteuning bij activiteiten op het kerkelijk bureau van de Hervormde Gemeente Ede. Daarnaast was hij twaalf jaar bestuurslid bij de Hervormde Schoolvereniging te Ede. 

Mevrouw K. Vlig-de Vries, 67 jaar, Ede

Korrie Vlig-de Vries verricht meer dan twintig jaar vrijwilligerswerk bij Polar Bears, de zwem- en poloclub van Ede. Als lid van de waterpolocommissie verzorgt zij het wedstrijdsecretariaat. Zij is vaste wedstrijdofficial bij de wedstrijden van Heren 1 en Dames 1 en organiseert jaarlijks de cursus W-official. Daarnaast is zij barcoördinator en medeorganisator van jeugdactiviteiten. Ook is mevrouw Vlig vrijwilliger bij Fit en Fun, deze afdeling binnen de vereniging organiseert (zwem)activiteiten voor recreanten en senioren.

Mevrouw D. Werkman-Rop, 85 jaar, Ede

Dirkje Werkman-Rop is in 1971 begonnen met haar vrijwilligerswerk als lid van de ouderraad en vrijwilliger bij de Ds. C.P. van Eeghenschool in Amsterdam-Noord. Tien jaar was zij vrijwilliger bij het Rode Kruis in Amsterdam-Noord. Vijfentwintig jaar was zij vrijwilliger bij De Ondergrondse Kerk afdeling Ede. Deze stichting biedt humanitaire hulp aan de meest arme ouderen, gehandicapten en grote gezinnen in Moldavië. Ook is zij al meer dan 20 jaar vrijwilliger bij de bewonersvereniging Bellefleur.

Naar overzicht