College kiest scenario’s WFC Experience

Afgelopen december werd het bestemmingsplan voor de WFC Experience door de Raad van State vernietigd. Eind januari heeft het college van B&W daarom besloten om samen met de Stichting WFC een vijftal scenario’s uit te werken voor de Experience. In het college is dinsdag besloten om met de uitwerking van twee van deze scenario’s verder te gaan; ‘een aangepast plan in de bestaande Mauritskazerne’ en ‘stoppen’.

Aangepast plan in bestaande Mauritskazerne

De Stichting WFC heeft in haar voortgangsrapportage voorgesteld om het scenario voor een aangepast plan in de bestaande Mauritskazerne verder uit te werken. Op basis van de eerste verkenningen lijkt dit scenario zicht te bieden op een haalbaar plan. Hierin wordt ook invulling gegeven aan de ambitie van de gemeente en de partners om in het WFC gebied een katalysator voor de economische ontwikkeling van het Food Innovation District te realiseren. Het is belangrijk dat het plan ook voldoende aantrekkelijk kan worden voor bezoekers en financieel gedekt kan worden.

Stoppen

Daarnaast zal de gemeente het scenario om te stoppen met de Experience nog verder uitwerken. Voor dit scenario wordt niet alleen in beeld gebracht welke financiële en juridische consequenties dit heeft, maar ook de impact die dit heeft op de gehele ontwikkeling van het WFC gebied.

De drie overige scenario’s die in januari werden benoemd zijn als zeer onwaarschijnlijk aangemerkt en worden daarom niet verder uitgewerkt.

Planning

Op 20 maart wordt de gemeenteraad informeel bijgepraat over de WFC Experience door de Stichting WFC en wethouder Meijer. Op 30 maart zal de gemeenteraad tijdens oordeelsvormende raadsvergadering met elkaar in debat gaan over de Experience.

Besluitvorming door het College over de Experience wordt nog steeds in juni verwacht.