Controledag recreatieterrein Bospark

Vandaag, donderdag 29 april, voert de gemeente Ede samen met de politie een onderzoek uit op recreatiepark het Bospark. Doel van deze actie is een integrale controle op bewoningsvormen, zoals woonsituaties die strijdig zijn met bestemmingsplannen, en andere activiteiten die het recreatief gebruik belemmeren. De gemeente Ede wil dat het recreatiepark gebruikt wordt waarvoor het is bedoeld, namelijk recreĆ«ren. 

Vanaf vanmorgen 4.30 uur wordt iedereen die het vakantiepark afkomt en opkomt gecontroleerd. Verder worden alle recreatieverblijven bezocht.

Veiligheid en leefbaarheid

Toerisme en recreatie zijn in de gemeente Ede een belangrijke economische sector. Over de kwaliteit van het recreatiepark Het Bospark bereiken de gemeente al wat langer klachten. Een eerdere controle heeft aangetoond dat er sprake is van verblijf op het park van personen met antecedenten op het gebied van drugs en huiselijk geweld, dat er ongeldige kentekens op voertuigen zaten en is geconstateerd dat veel objecten voor niet-recreatief gebruikt worden, waaronder permanente bewoning en huisvesting van arbeidsmigranten / arbeidskrachten uit Oost-Europa. Hierop is besloten om vandaag een grotere controle uit te voeren.

Het college van de gemeente Ede ziet Het Bospark als een mooie aanvulling op de recreatieve en toeristische mogelijkheden binnen onze gemeente. Na de actie van vandaag kan op termijn samen met de betrokken partijen gedacht worden aan de duurzame toekomst van het recreatiepark. Denk aan een combinatie van (herstel van) economische kwaliteit, ruimtelijke kwaliteit en veiligheid en leefbaarheid. De controle van vandaag sluit aan bij die laatste twee: veiligheid en leefbaarheid.

De controle wordt uitgevoerd door team bestaand uit medewerkers van verschillende onderdelen van de gemeente Ede, de politie, Belastingdienst, ISZW en het Ariadneproject van de provincie Gelderland.

Naar overzicht