Denk mee over de route naar een aardgasvrij Ede

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken voor de verwarming van onze woningen en gebouwen? Gemeente Ede nodigt inwoners uit om hier op dinsdagavond 6 april over mee te denken tijdens een online informatiebijeenkomst. We zijn benieuwd naar uw ideeën, wensen en zorgen over een aardgasvrij Ede. Deze inbreng gebruiken we om de visie op een aardgasvrij Ede verder vorm te geven in de Transitievisie Warmte 2021. Via dit formulier kunnen inwoners zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst. 

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat alle woningen en andere gebouwen uiterlijk in 2050 van het aardgas af zijn. Veel inwoners en ondernemers zijn al aan de slag met het verduurzamen van hun huis door te isoleren, energie te besparen of de cv-ketel te vervangen door een warmtepomp. Daarnaast zijn er al 7.000 woningen aangesloten op het slimme groene warmtenet, waarvan 4.500 bestaande woningbouw*. Maar daarmee zijn we er nog niet. De overige ruim 41.000 woningen moeten nog van het aardgas af.

Transitievisie Warmte

Elke gemeente in Nederland moet uiterlijk eind 2021 een Transitievisie Warmte hebben. Dit is een plan waarin in grote lijnen staat hoe en wanneer een gemeente steeds verder aardgasvrij wordt. In Ede maken we dit plan samen met allerlei betrokkenen, waaronder woning- en gebouweigenaren, huurders van woningen en gebouwen, energiebedrijven, de netbeheerder en wijk- en dorpsraden. Het is aan de gemeenteraad om de Transitievisie Warmte uiterlijk eind 2021 vast te stellen.

Focus op 2030

We kijken in de Transitievisie Warmte van 2021 vooral naar de periode tot en met 2030. Elke 5 jaar wordt er een nieuwe Transitievisie Warmte opgesteld. Op basis van de nieuwste technieken en inzichten, wijzen we de volgende buurten aan waar we aan de slag gaan.
Wethouder Geert Ritsema: “We bepalen per wijk of dorp de mogelijke alternatieven voor aardgas. Ook kijken we naar de stappen die nodig zijn om in 2050 helemaal aardgasvrij te zijn: wat kunnen we nu al doen, bijvoorbeeld isoleren, en wat komt later? Dat gaat niet ineens, maar gebeurt in de loop van vele jaren, buurt voor buurt, stap voor stap”

Overstap op schone energie

“De uitstoot van CO2 draagt bij aan opwarming van de aarde, en daarmee aan klimaatverandering. Daarom willen we stoppen met het gebruik van aardgas, en overstappen op schone energie. Zo blijft Ede een prettige en gezonde stad voor iedereen.”, aldus wethouder Ritsema.  

Online bijeenkomst

Tijdens de bijeenkomst geven we informatie over de overstap naar aardgasvrij wonen in Ede. Deelnemers krijgen een eerste idee van de alternatieven voor aardgas. En we vertellen hoe we hiermee verder gaan. Daarnaast is er een live peiling en kunnen inwoners vragen stellen. De uitkomsten helpen ons een plan te maken dat aansluit bij de behoeftes van inwoners. Na de zomer volgt een tweede bijeenkomst waar we de voorlopige resultaten bespreken.
Datum en tijd: dinsdag 6 april van 19:30 uur tot 21:00 uur
Aanmelden: Via dit formulier.
Meer weten over de Transitievisie Warmte en hoe u mee kan denken? Ga naar www.ede-natuurlijk.nl/aardgasvrij

*In totaal zijn er al 20.000 WEQ op het warmtenet aangesloten. Een woning-equivalent (WEQ) is een eenheid om woningen en andere panden met elkaar te kunnen vergelijken. Naast de 7.000 woningen zijn er ruim 30 grote gebouwen en instellingen aangesloten, zoals zwembad de Peppel, De Fietser en diverse scholen.

Naar overzicht