Dit gebeurde er in het jaar 2018

Een financiële terugblik op vorig jaar

2018 was het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en van een nieuw college. Het was het jaar van een nieuw marktplein, groen licht voor de Parklaan en een nieuw erfgoedcentrum in Cultura. Ook zagen we de bouw van veel nieuwe woningen en van de opening van de Topsporthal op de kenniscampus. Dit zijn enkele voorbeelden van projecten die in 2018 zijn gerealiseerd. Welk effect dit heeft op de financiële situatie van de gemeente Ede kunt u lezen in de jaarrekening van de gemeente Ede die is goedgekeurd door het college van burgemeester en wethouders.

Het resultaat van de jaarrekening is onderaan de streep voor 2018 een positief saldo van 5,1 miljoen euro. Het overgrote deel van dit bedrag komt uit een positief resultaat op het grondbedrijf van de gemeente Ede. Om een beeld te geven; de totale begroting van de gemeente Ede is ruim 400 miljoen euro. De 5,1 miljoen euro komt ten goede aan de reserves van de gemeente Ede. Met dit geld houdt de gemeente haar reserve op peil om de komende jaren eventuele tegenvallers op te vangen.

Wethouder financiën Leon Meijer: "2018 was een bewogen jaar met verkiezingen, een nieuw college, veel ambities en ondertussen ook zorgen over de oplopende kosten binnen de zorg. Door de samenwerking met inwoners, ondernemers, (zorg)instellingen en andere is het weer gelukt om veel resultaten te boeken. Dat zie ik als ik door Ede fiets. Op het marktplein met alle vrolijke kinderen spelend in de fontein. Op veel scholen in Ede die een moestuin gebruiken om kinderen meer te leren over voedsel. Maar ook in het bos met alle wandel en fietsroutes en in veel wijken waar nieuwe huizen worden gebouwd. Ik ben er trots op dat we dit samen met onze partners in Ede hebben bereikt binnen het geld dat er voor beschikbaar is.”

De zorg

Helaas zagen we in 2018 het tekort op de zorg steeds verder oplopen. We geven jaarlijks meer uit dan er voor de zorg beschikbaar is. Dit heeft onder meer te maken met te weinig geld van het Rijk en een flinke stijging van de vraag naar zorg. In Ede willen we de tekorten op de zorg waar mogelijk oplossen binnen het beschikbare zorgbudget. Op dit moment werken we aan oplossingen om de zorg op onderdelen op een andere manier aan te bieden en op die manier de tekorten terug te dringen. De ideeën hiervoor worden op dit moment verder uitgewerkt.

Meerjaren Perspectief Grondexploitaties

Onderdeel van de vaststelling van de programmarekening 2018 is de vaststelling van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties (MPG). De gemeente heeft diverse gronden in bezit voor ontwikkeling van woningbouw en bedrijventerreinen. De financiële situatie hangt onder meer af van het verkooptempo van de gronden en de ontwikkeling van de prijs van bouwgrond. 2018 was een goed jaar. De gemeente kon een nettowinst van 4,9 miljoen euro inboeken en der reserves liepen op tot 7,6 miljoen euro.

De planning

De jaarrekening is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In april/mei ligt de jaarrekening ter besluitvorming voor aan de gemeenteraad.

Naar overzicht