Duurzame nieuwe bedrijfspanden in Ede

Nieuwe bedrijfspanden die op een kavel van de gemeente Ede komen, moeten voortaan hernieuwbare energie gaan gebruiken. Potentiële kopers moeten daarom een plan voor het gebruik hiervan opstellen. Denk daarbij aan energie uit wind, waterkracht, zon, bodem, buitenluchtwarmte, of warmte uit biomassa. De verkoop van een kavel gaat alleen door als de gemeente het plan goedkeurt.

Motie

De gemeenteraad had in een motie gevraagd om bij nieuwe panden de verplichting op te nemen van  zonnepanelen op het dak. Dit is echter juridisch niet te verplichten. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom gekozen voor een verplicht duurzaamheidsplan in de uitgiftevoorwaarden voor nieuwbouwkavels.

Duurzame oplossingen

Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,Het is verstandig om bij de bouw van een pand direct na te denken over duurzaamheid. Hoe zorg je ervoor dat het pand zo min mogelijk energie verbruikt? En hoe kan er gebruik gemaakt worden van duurzaam opgewekte energie? De gemeente kan kopers wegwijs maken in de mogelijkheden.’’ Ook voor bestaande bedrijfspanden zijn er vaak mogelijkheden om hernieuwbare energie te gebruiken. Ondernemers in Ede kunnen hiervoor een energiescan aanvragen via: fitourfuture.com.

Vijftig procent

Voor alle nieuwbouw geldt dat aanvragen voor een omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Minstens vijftig procent van het energiegebruik van het pand moet duurzaam zijn.

Naar overzicht