Ede blijft in ontwikkeling

Ede blijft werken aan de ambities voor haar stad. Naast een goede basis voor onze inwoners op het gebied van wonen, werken en leven blijft de gemeente ook inzetten op de belangrijke opgaven van haar stad. Denk hierbij aan de energie- en landbouwtransitie, toekomstbestendige zorg, versnelde woningbouw en gezonde voeding voor iedereen. Dit uiteraard zonder de ogen te sluiten voor de financiële onzekerheden die de Corona crisis met zich meebrengt. De Perspectiefnota 2022-2025 laat zien dat we onze plannen kunnen realiseren binnen de middelen die daarvoor beschikbaar zijn. Een belangrijke kanttekening hierbij is dat dit mogelijk is door de extra middelen voor jeugd die zijn toegezegd door het Rijk.

Wethouder financiën Leon Meijer; "Nooit eerder hadden we te maken met zoveel invloeden en onzekerheden bij de perspectiefnota. Wat is het effect van de corona crisis en hoe werkt dit door in onze financiën? Welke middelen krijgen we als Ede vanuit het Rijk en hoe mogen we ze besteden. Met deze onzekerheden in het achterhoofd is het toch gelukt om een positieve perspectiefnota te maken. Eentje waar we blijven zorgen voor een goede basis voor onze inwoners; mooie wijken, voldoende woningen en goede zorg. En waar we ook kijken naar de toekomst van Ede. Met een omgevingsvisie in de maak en de ontwikkelingen van het World Food Center gebied. Ik ben trots op het resultaat en ga de komende periode werken aan de realisatie van deze mooie plannen. "

Stad met dorps karakter

Ede is allang geen dorp meer te noemen. Onze gemeente blijft groeien, het aantal inwoners groeide van 93.000 in 1990 naar 117.000 in 2020 en de verwachting is dat er in 2030 125.000 mensen in Ede wonen. De wens is om de stad mee te laten groeien met het aantal inwoners. Dat betekent onder meer voldoende woningen, een goed aanbod van banen, goede bereikbaarheid, een aantrekkelijke binnenstad en interessante culturele activiteiten. Ede werkt aan deze opgaven;

  • Het project Levendig Centrum werkt aan een aantrekkelijke binnenstad, passend bij de grote van de stad, met een mooi aanbod van winkels;
  • Met de ontwikkeling van het World Food Center gebied komen er veel woningen bij en de Experience in het gebied zorgt voor levendigheid en veel werkgelegenheid;
  • Het nieuwe station zorgt ervoor dat mensen vanuit Ede snel en goed naar Arnhem/Nijmegen en de randstad reizen en vice versa; 
  • Met de komst van ArtBase vergroot Ede haar culturele aanbod;
  • De gemeente gaat een actievere rol nemen om de energietransitie te realiseren.  

Impact Corona - op naar herstel

Langzaam maar zeker heeft Corona niet meer de overhand in alle ontwikkelingen en projecten. De versoepelingen waar iedereen zolang op heeft gewacht zorgen ervoor dat we weer meer kunnen en mogen. Uit eten gaan, het organiseren van een evenement, naar de bibliotheek of een museum, eindelijk kan het weer. Bij veel sectoren heeft de Corona crisis er flink ingehakt en zijn de effecten nog lang voelbaar. De gemeente is de afgelopen periode in gesprek gegaan met veel van onze partners. Onder meer met (horeca)ondernemers, welzijnsorganisaties en scholen. Met hen is gesproken over hoe zij het herstel voor zich zien, welke rol zij daar zelf in spelen en wat de gemeente kan doen. De uitkomsten van deze gesprekken zijn vastgelegd in de herstelagenda Corona. Een agenda met activiteiten en maatregelen om samen sterk uit deze periode te komen. Enkele voorbeelden hiervan zijn;

  • Extra geld en capaciteit inzetten op jeugd en jongerenwerk met als doel jongeren ondersteunen in deze lastige periode - een mooi voorbeeld is de ansichtkaart die deze week is verstuurd naar alle jongeren in Ede in de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar om te laten weten dat we aan ze denken;
  • Verruimingen van de terrassen, net als vorig jaar;
  • Ondersteunen van marketing en promotie, zowel voor de toeristische sector als de lokale winkeliers (online shoppen).

Vervolg

De perspectiefnota, inclusief de herstelagenda corona, is goedgekeurd door het college van Burgemeester en Wethouders. Het is nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen, dit doen zij in de raadsvergadering van 24 juni en 8 juli.

Naar overzicht