Ede bouwt seniorenwoningen-van-de-toekomst

Er moeten veel meer woningen gebouwd worden waar ouderen zelfstandig kunnen wonen. En bestaande woningen moeten worden aangepast aan de behoeften van deze groep. Dat zijn de belangrijkste aanbevelingen van een commissie onder leiding van oud-minister Wouter Bos. Het rapport is aangeboden aan minister De Jonge van Volksgezondheid.

In het advies staat dat we af moeten van het motto dat ouderen vooral zolang mogelijk thuis moeten blijven wonen. Vaak is de woning van ouderen helemaal niet geschikt om betaalbare en veilige zorg te leveren. In veel gevallen is het veel beter als ouderen verhuizen naar een aangepaste woning. Bos adviseert dan ook om meer woningen te bouwen voor ouderen.

De wethouder is dan ook positief over het project  op het Cavaljé- terrein aan de Louise Henriettelaan. Hier worden 38 betaalbare huurappartementen voor senioren en 22 zorgstudio’s voor dementie zorg gebouwd. De gemeente Ede vindt het belangrijk dat er huurwoningen zijn waar mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Hij hoopt daarom dat er meer soortgelijke initiatieven zullen komen.  

De gemeente zal de komende periode in overleg met betrokken partijen, zoals zorgaanbieders, woningcorporaties en financiers, bespreken wat nodig is om dit gezamenlijk lokaal (en regionaal) verder op te kunnen pakken.

Naar overzicht