Ede helpt statushouders sneller aan een woning

De gemeente Ede verwacht dit jaar 50 extra statushouders aan een woning te kunnen helpen. Dat schrijft het college van B en W in een brief aan de provincie Gelderland. Om de gevolgen van de opvangcrisis te verminderen en de druk op Ter Apel te verminderen heeft de provincie gemeenten gevraagd mee te denken over maatregelen die de huisvesting van vluchtelingen met een verblijfsstatus kunnen versnellen. Wethouder Karin Bijl (vluchtelingen en inburgering) “We werken aan snelle en creatieve oplossingen, maar daar hebben we wel ondersteuning van het Rijk en de Provincie voor nodig”.

Taakstelling

Gemeenten krijgen elk half jaar vanuit het Rijk een taakstelling opgelegd om huisvesting voor statushouders te realiseren. Het Rijk heeft gemeenten met klem gevraagd om bovenop de huidige taakstelling voor 2022, ook al te starten met het realiseren van de nieuwe taakstelling over de eerste helft van 2023. “Dat betekent dat we voor de eerste helft van 2023 rond de 145 personen aan onderdak moeten helpen”, aldus wethouder Bijl. “Met een serie creatieve maatregelen denken wij dat het realistisch is tot het eind van dit jaar 50 personen extra te huisvesten”.

Grote gezinswoningen

Een van de mogelijkheden die het college ziet is het ombouwen van zolders van gezinswoningen, zodat daar grote statushoudersgezinnen kunnen wonen. Daarnaast wil Ede extra woningen beschikbaar stellen voor minderjarige asielzoekers die daarmee vanuit kamerbewoning een volgende stap kunnen maken. Ook gaat de gemeente in gesprek met zorgaanbieders om te horen welke mogelijkheden zij zien voor geschikte huisvesting voor alleenstaande statushouders

Begeleiding

Wethouder Bijl: “Snellere huisvesting betekent dat Ede voor inburgering dit jaar wel meer voorzieningen in moet zetten, bijvoorbeeld voor taalonderwijs en begeleiding naar werk. Daarvoor hebben we het Rijk en de provincie gevraagd om extra ondersteuning. Met het realiseren van zogenoemde ‘flexwoningen’ en ‘microwoningen’ denken we dat we volgend jaar voor nog verdere versnelling kunnen zorgen. Hierover gaat het college later dit jaar met de gemeenteraad in gesprek”.