Ede hervat vergunningsverlening voor kleine bouwprojecten

De gemeente Ede gaat voor kleine bouwprojecten onder strenge voorwaarden weer vergunningen verstrekken. Dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. De vergunningsverlening was tot stilstand gekomen na de uitspraak van de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Die bepaalde dat plannen geen extra stikstofuitstoot mogen veroorzaken die nadelig is voor Natura2000 natuurgebieden.

Eén woning

De gemeente gaat nu voor het bouwen van één woning, het ver- en uitbouwen van een woning, het ver- en uitbouwen van niet-agrarische utiliteitsgebouwen en het realiseren van ‘bouwwerken geen gebouw zijnde’ weer vergunningen verlenen. Het gaat in deze gevallen om plannen die een zeer kleine mate van extra stikstof veroorzaken. De gemeente verbindt hieraan wel de voorwaarde dat zo veel mogelijke natuur inclusief en klimaatneutraal wordt ontworpen. Een nieuwe woning moet bijvoorbeeld energieneutraal zijn en bedrijven moeten een duurzaamheidsplan indienen bij hun verbouwplannen.

Verleiden

Het Edese college vindt dat de oplossing voor stikstofproblematiek niet alleen ligt in nieuwe regelgeving of het volledige stopzetten van ieder bouwplan. Wethouder Willemien Vreugdenhil: ,,We willen inwoners verleiden om biodiversiteit en klimaatdoelstellingen serieus in hun plannen te betrekken. Als iemand bijvoorbeeld een energieneutrale woning wil bouwen, komt dat was ons betreft voor een vergunning in aanmerking. We staan nu aan het begin, we willen een voortrekkersrol vervullen en gaan pionieren. Zo doen we ervaring op met deze nieuwe manier van ontwerpen’’.

Fundamentele keuzes

Voor andere projecten die stikstofuitstoot veroorzaken kan de gemeente Ede op dit moment geen vergunning verlenen. De gemeente is in afwachting van de ontwikkelingen in Den Haag. Een speciale commissie onder leiding van Johan Remkes adviseert eind september over de stikstofproblematiek. Het kabinet komt daarna waarschijnlijk met maatregelen. Het college is het met minister Schouten eens dat fundamentele keuzes nodig zijn om de bronnen van stikstof te beperken. Ook zijn er herstelmaatregelen nodig in de natuur.
 

Meer weten over de stikstofproblematiek? In deze video van de NOS wordt het Programma Aanpak Stikstof (PAS) en zijn gevolgen duidelijk uitgelegd.

Naar overzicht