Ede maakt financiële keuzes in het najaar

De financiën van de gemeente Ede zijn op orde, zo blijkt uit de voorjaarsbrief die het college van burgemeester en wethouders naar de gemeenteraad heeft gestuurd. De grote financiële keuzes worden echter dit najaar gemaakt. Vanwege de verkiezingen en de vorming van een nieuw college bevat de voorjaarsbrief geen nieuwe plannen. Die nieuwe plannen en de bijkomende financiën komen het najaar aan bod, als de gemeenteraad de begroting behandelt.

Wethouder financiën Leon Meijer: ,, De komende maanden zullen we een financiële vertaling maken van de afspraken in het bestuursakkoord. In deze Voorjaarsbief beslissen we alleen over onderwerpen die niet kunnen wachten. Ik ben tevreden over de financiën van Ede, een mooi vertrekpunt voor de nieuwe collegeperiode.”

Keuzes

Er zijn op verschillende onderwerpen keuzes gemaakt om geld beschikbaar te stellen. Een aantal voorbeelden:

  • Er is € 1.25 miljoen extra beschikbaar gesteld om achterstallig onderhoud in de openbare ruimte aan te pakken.
  • Voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed, bijvoorbeeld een gymzaal of kantoor, wordt € 635.000 beschikbaar gesteld. Dit betreft o.a. het toepassen van isolatie, zonnepanelen en LED verlichting.
  • Prijscompensatie voor de enorme prijsstijgingen als gevolg van o.a. de oorlog van Rusland tegen Oekraïne, zijn op alle gebieden te voelen. Om dit op te vangen wordt voor dit jaar € 2.1 miljoen ter beschikking gesteld. 

Vervolg

De voorjaarsbrief is goedgekeurd door het college van B&W. Het is nu aan de gemeenteraad om een besluit te nemen, dit doen zij in de raadsvergadering van 23 juni en 7 juli.