Ede opent lokaal gezinshuis voor Edese kinderen

De beste plek voor kinderen en jongeren om te wonen en op te groeien is thuis. Maar soms stapelen problemen thuis zich zo op, dat een kind of jongere even op een kalme plek moet worden opgevangen. Het liefst in de buurt! Om ruimte en rust te creëren en zodat iedereen thuis weer verder kan. In Ede vinden wij het belangrijk deze plek aan kinderen en jongeren te kunnen bieden. Daarom start de gemeente Ede, samen met Entrea Lindenhout een pilot voor een Kort Verblijf Gezinshuis. Een plek speciaal voor kinderen of jongeren uit Ede.

Wethouder Leon Meijer: “Alle kinderen kunnen het beste opgroeien in het eigen gezin. Dat is helaas niet altijd mogelijk. In die situaties proberen wij kinderen zo thuis als mogelijk op te vangen. Het lokale gezinshuis is hier een mooi voorbeeld van. Een plek, speciaal voor kinderen in Ede, waar ze in een gezinssituatie tijdelijk kunnen opgroeien. Ik ben er trots op dat wij deze pilot in Ede hebben.”

Andere regio’s 

In de gemeente Ede zijn er meerdere aanbieders van gezinshuizen waar kinderen terecht kunnen. Hier zitten echter ook kinderen uit andere regio’s, waardoor het kan gebeuren dat de huizen vol zitten en Edese kinderen hier niet terecht kunnen. Hierdoor worden Edese kinderen soms verder van huis geplaatst waardoor ze uit hun vertrouwde omgeving van vrienden, familie en school worden gehaald. Dit kan het herstel lastiger maken en kan ertoe leiden dat kortdurende opvang het begin is van onnodige en te voorkomen langdurige uithuisplaatsing.

Beweging in het zorglandschap

Door een lokaal gezinshuis te verwezenlijken, een huis gericht op tijdelijkheid van verblijf en verblijf in eigen context, willen we beweging brengen in het zorglandschap. Door beschikbaarheid van plaatsen te financieren, wil de gemeente Ede samen met Entrea Lindenhout ervoor zorgen dat opvang dichtbij beschikbaar is. Hiermee is Ede een pilot gemeente en mogelijk een voorbeeld voor andere gemeente om een lokaal gezinshuis te realiseren.