Ede schrapt grote zonnevelden op landbouwgrond

Meer inzetten op restgronden

Gemeente Ede past het beleid voor grote zonnevelden aan. Dit betekent dat zonnevelden groter dan 2 hectare niet langer op landbouwgrond mogelijk zijn. De gemeente zet meer in op restgronden en daken om zonne-energie op te wekken. Dit heeft het college van burgemeester en wethouders vandaag besloten.

Zon op daken restgronden

Wethouder Arnold Versteeg: “Het ontwikkelen van grote zonprojecten is ingewikkeld. Het aansluiten ervan op het energienetwerk is voorlopig niet mogelijk. Voor middelgrote projecten zijn nog wel mogelijkheden door directe levering aan een gebruiker of door opslag. Daarnaast is gebleken dat er weinig draagvlak is voor grote zonprojecten op landbouwgrond. In het bestuursakkoord is daarom afgesproken om voorlopig vooral in te zetten op zon op dak, restgronden en kleinere initiatieven. En grote zonnevelden op landbouwgrond uit te sluiten.”

Wind en zonnewijzer verlengen

Voor de ontwikkeling van wind- en zonne-energie gebruikt de gemeente de ‘Wind en zonnewijzer’. Daarin staan voorwaarden en mogelijke locaties voor wind- en zonprojecten. De huidige wind en zonnewijzer moest worden verlengd, waarbij het uitsluiten van grote zonnevelden op landbouwgrond een belangrijke wijziging is.

Lopende initiatieven

Voor lopende initiatieven blijft de ‘oude’ wind en zonnewijzer gelden. Deze is door een intensief en zorgvuldig proces tot stand gekomen en blijft een waardevol en werkbaar kader. Door het verlengen kan voorlopig op een zorgvuldige manier verder gewerkt worden aan de ontwikkeling van duurzame energie.

Wind en zonnewijzer vernieuwen

In 2024 wordt de wind en zonnewijzer helemaal vernieuwd. En komt er nieuw beleid voor initiatieven op het gebied van wind- en zonne-energie. De ervaring van en de ontwikkelingen in de voorgaande jaren worden daarbij betrokken. 

Belang

Het opwekken van wind- en zonne-energie is van belang voor het behalen van onze klimaat- en energie doelen. Gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn, waarbij lokaal net zoveel duurzame energie wordt opgewekt als gebruikt.