Ede stelt begroting 2021 - 2024 vast

Het financiële perspectief ten tijde van de coronacrisis

“Mondkapjes, anderhalve meter afstand, geen handen meer schudden, het zijn allemaal zaken die we normaal zijn gaan vinden. Ons leven is sinds maart 2020 ingrijpend veranderd. Dit geldt ook voor de financiën van de gemeente Ede. We staan voor uitdagingen die we samen aan moeten gaan. Daar komt bij dat de gemeentefinanciën al langere tijd onder druk staan, onder meer door de kosten in de (jeugd)zorg. Onze financiële situatie vraagt om zorgvuldige keuzes; een balans tussen blijven investeren in een sociaal en fysiek sterk Ede en het doen van de nodige ingrepen om ook in de toekomst financieel gezond te blijven. Met deze begroting is dat gelukt en daar ben ik erg blij mee”, aldus wethouder financiën Leon Meijer.

De begroting van de gemeente Ede is goed voor zo’n 410 miljoen euro. Een groot deel van dit bedrag gaat naar de zorg in Ede, denk aan maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg. In de begroting 2021 - 2024 geeft de gemeente Ede aan waar zij haar geld nog meer aan uitgeeft. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Gezondheidszorg: Ede gaat meer samenwerken met haar partners zoals het Ziekenhuis Gelderse Vallei en Sportservice Ede. Doel hiervan is werken aan de gezondheid van onze inwoners door onder meer betere voeding en meer bewegen.  
  • Klimaat: door de extreem warme zomers en de grote hoeveelheid regenwater is het nodig goed te kijken naar het klimaat en de gevolgen hiervan. Hier gaat de gemeente de komende jaren extra op inzetten.
  • Sport: de komende jaren investeert Ede in haar sportaanbieders en een goede sportinfrastructuur. Op die manier stimuleert de gemeente haar inwoners om (nog meer) te gaan sporten.   

Moeilijke keuzes

Bij het opstellen van deze begroting is er ook gekeken naar mogelijkheden om te bezuinigen. In de jaren 2021 en 2022 is er financieel ruimte om te investeren in de toekomst van Ede. Daarmee stimuleren we ook anderen, zoals de provincie en het Rijk, om te investeren in onze stad. De jaren die daarop volgen zien er minder positief uit. Om ook die jaren te blijven werken aan een sociaal en fysiek sterk Ede is het nodig op onderdelen minder uit te geven. Hierbij staat voorop dat wij de kwetsbare in onze samenleving sparen, er niets van het budget voor de openbare ruimte af gaat en de lasten voor onze inwoners niet omhoog gaan.

Corona

De corona crisis raakt ons allemaal, ook de portemonnee van de gemeente Ede. Vooral het grondbedrijf van de gemeente merkt veel van de coronacrisis, risico’s nemen toe. De kosten voor handhaving zijn gestegen en de inkomsten uit belastingen zijn lager. Uiteraard namen we de effecten en de risico’s van de coronacrisis mee in deze begroting. En we zijn er nog niet, we zitten nog midden in de crisis en niemand weet precies hoe dit gaat lopen en wat de gevolgen zijn.

Hoe verder?

De begroting is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. In oktober en november bespreekt de gemeenteraad de begroting tijdens de raadsvergadering.

Naar overzicht