Ede stelt subsidie beschikbaar voor festivals gericht op jongeren

Initiatiefnemers van evenementen of festivals in de gemeente Ede kunnen binnenkort subsidie aanvragen. Vanaf 10 november start de gemeente Ede met een nieuwe stimuleringsregeling voor festivals. In totaal wordt € 50.000 beschikbaar gesteld. De gemeente beoogt met deze regeling een aantrekkelijk cultuuraanbod te realiseren voor jongeren.

Focus op jongeren

Festivalorganisatoren kunnen de subsidie aanvragen wanneer zij een nieuw festival organiseren dat voornamelijk gericht is op jongeren. Bestaande festivals komen ook in aanmerking voor de stimuleringsregeling. Zij moeten dan aantonen dat ze jongeren als doelgroep aanspreken, bijvoorbeeld door hun communicatie richting jongeren te verbeteren.

Versterken festivalklimaat

Wethouder Karin Bijl (cultuur): “Festivals vormen een essentieel onderdeel in het culturele leven van een stad en regio en hebben een belangrijke rol in de culturele samenleving. De festivalbranche heeft flinke klappen gekregen door de coronacrisis. Daar waren ook jongeren de dupe van. Daarom is het belangrijk dat we extra aandacht geven aan het versterken van dit onderdeel van onze culturele sector.”

Cultuurregio Ede-Wageningen

De nieuwe stimuleringsregeling voor festivals komt voort uit de vorig jaar vastgestelde Samenwerkingsagenda Stedelijke Cultuurregio Ede-Wageningen. Onderdeel hiervan is het gezamenlijke streven om het festivalklimaat in de regio te versterken. De regeling wordt zowel in de gemeente Ede als in de gemeente Wageningen opengesteld. Het geld is door de Rijksoverheid aangeboden.

Meer informatie over de subsidie, de voorwaarden en het aanvragen is te vinden via www.ede.nl/subsidies.