Ede: uitbreiding boerenbedrijven mogelijk met forse stikstofreductie

Gemeente Ede wil het uitbreiden of aanpassen van boerenbedrijven weer mogelijk maken. Voorwaarde is wel dat stikstofuitstoot van een bedrijf fors vermindert. De gemeente heeft verzoeken om te mogen uitbreiden of aanpassen op pauze gezet, in afwachting van nieuwe landelijke regels. Die regels komen waarschijnlijk pas in 2024. Daarom komt Ede nu met eigen tijdelijke regels.

Ede heeft rond de 20 aanvragen voor een bestemmingsplanwijziging, die wachten op een beoordeling. De gemeente heeft de beoordeling afgelopen winter stopgezet om te voorkomen dat er nu uitbreidingen mogelijk worden gemaakt die later alsnog moeten worden aangepast. Wethouder Jan Pieter van der Schans: "We willen voorkomen dat we plannen goedkeuren waarin geen rekening is gehouden met de toekomst. We zouden dan boeren en hun gezinnen feitelijk niets meer bieden dan jarenlange juridische onzekerheid.’’ In het nieuwe tijdelijke beleid wordt rekening gehouden met de actuele uitspraken van de rechter en het beleid dat wordt verwacht van het Rijk en de provincie Gelderland.

Stikstofreductie

In de nieuwe tijdelijke regeling verleent de gemeente medewerking aan uitbreidingsplannen van intensieve veehouderijnen als zij de uitstoot van stikstof met ministens 40 procent kunnen reduceren. Voor melkveehouders geldt een eis van minstens 30 procent reductie. Ook moeten de plannen voldoen aan de gangbare regels op het gebied van milieutechniek en inpassing in het landschap. Bedrijven die binnen 500 meter van Natura 2000 gebieden liggen zijn uitgezonderd. Aan bedrijfsplannen van bedrijven die in aanmerking komen voor de piekbelastersregeling wordt vooralsnog geen medewerking verleend. De criteria voor deze regeling worden naar verwachting in juni bekend. Als deze ondernemers willen uitbreiden wordt eerst uitgebreid onderzocht wat het perspectief van het bedrijf is en bekeken of innoveren, extensiveren, verplaatsen of stoppen een optie is.

Perspectief

Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,We willen agrarische ondernemers perspectief te bieden. Als gevolg van de stikstofcrisis zitten we nu al jaren in een impasse. Boeren weten niet aan welke regels ze zich in de toekomst moeten houden. Wij willen nu duidelijk aangeven wat wel en niet kan zodat onze agrarische ondernemers vanuit hun eigen vakmanschap en autonomie weer aan hun toekomst kunnen werken.’’

Advies

Het college van burgemeester en wethouders vraagt de komende weken diverse belanghebbenden om advies over het voorstel. De regels worden in juni besproken met de gemeenteraad.