Ede verstrekt alvast € 500,- aanvullende energietoeslag

De gemeente Ede gaat alvast een aanvullend bedrag betalen aan alle mensen met een inkomen tot 130% van het sociaal minimum, die in 2022 energietoeslag hebben ontvangen. Zij krijgen komende weken € 500,- op hun rekening bijgeschreven. Zij hoeven daar niets voor te doen.

Wethouder Karin Bijl (armoede en schulddienstverlening): “Ondanks het energieplafond zijn de kosten voor energie nog steeds hoog. De landelijke overheid heeft nog enige tijd nodig om de nieuwe regeling energietoeslag 2023 verder uit te werken. De verwachting is dat in de zomer van 2023 bekend is hoe deze regeling gaat werken en wie daarvoor in aanmerking komt. Omdat wij vrezen dat dit moment voor sommige mensen te laat komt, heeft de gemeente Ede besloten om een deel van de energietoeslag vooruitlopend op het Rijk alvast eerder uit te keren”, aldus Bijl.

Nieuwe aanvraag nog niet mogelijk

Het Rijk werkt aan de regeling Energietoeslag 2023. We verwachten dat we rond de zomer weten hoe deze regeling werkt en wie ervoor in aanmerking komt. Dan wordt ook duidelijk wanneer en hoe een vervolgbedrag in 2023 uitgekeerd wordt aan degenen die ook in 2022 energietoeslag ontvingen. Inwoners die in 2022 geen energietoeslag hebben aangevraagd, maar er (nu) wel recht op hebben, kunnen later dit jaar energietoeslag 2023 aanvragen. “Dat kan nu dus nog niet”, benadrukt Bijl. “Zodra de nieuwe regels bekend zijn en het aanvraagformulier klaar is, maken we dat bekend. Waarschijnlijk is dat dus rond de zomer.” Alle actuele informatie over het aanvragen van de energietoeslag is te vinden op www.ede.nl/energietoeslag.

Moeite om rond te komen?

Inwoners met financiële problemen kunnen altijd contact opnemen met de gemeente Ede. Zij kunnen kijken op www.ede.nl/geldzorgen. De gemeente zoekt dan samen met hen naar een passende oplossing.