Ede zet deuren open voor duurzame energiemakers

Gemeente Ede gaat een ‘uitnodigingskader’ maken voor duurzame energie, waardoor er snel meer windturbines en velden voor zonne-energie kunnen komen. 

Wethouder Lex Hoefsloot: “De gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. In het voorjaar stond dat al in de duurzame ‘routekaart’, net als in het bestuursakkoord voor de komende vier jaar. Zo’n ambitie vergt een grote omslag én duidelijke regels voor iedereen die hier meer windmolens of zonneparken wil bouwen of op een andere manier duurzame energie wil gaan opwekken. In het uitnodigingskader zijn die richtlijnen straks te vinden.” 

Windmolens in Ede

Uitnodigen

Hoefsloot: “Het gaat ons uitdrukkelijk om helderheid, zodat het makkelijker wordt om de kansen van je initiatief vooraf te beoordelen. Het heet daarom ook ‘uitnodigingskader’. We willen ruimte geven aan zoveel mogelijk Edese initiatieven, van bewoners en bedrijven. Maar tegelijk moeten we dit heel zorgvuldig aanpakken, samen met bewoners, agrarische sector, energiebedrijven en vele anderen. Want niet ieder initiatief kan zomaar overal. Daar moet je vooraf richtlijnen voor opstellen, zodat je maximale helderheid kunt geven aan de bewoners en bedrijven die ook Ede duurzamer willen maken.”

“Voor de komende jaren zetten we naast energiebesparing in op het opwekken van duurzame energie, zoals in maart al is aangegeven in de ‘Routekaart Ede energieneutraal’. Dat betekent onder meer vijftig hectare zonnepanelen op de grond, de realisatie van twee extra windturbines plus het voorbereiden van twee windturbines erbij. Natuurlijk willen we ook meer zonnepanelen op daken. Bij dit alles is verdere uitbreiding van het duurzame warmtenet ook nodig.”

Naar overzicht