Einde controledag recreatieterrein De Goudsberg

Vandaag heeft de gemeente Ede samen met de politie, sociale recherche en de afdeling belastingen een integrale controleactie gehouden op recreatiepark De Goudsberg in Lunteren. Doel van deze actie was een integrale controle op bewoningsvormen, zoals woonsituaties die strijdig zijn met bestemmingsplannen, en andere activiteiten die het recreatief gebruik belemmeren.

Vanmorgen om 5.00 uur is de actie gestart. Deze heeft geduurd tot ongeveer 15.00 uur vanmiddag. Vandaag is er vooral geïnventariseerd. Wanneer gebleken is dat men in strijd met het bestemmingsplan permanent woont in een recreatiewoning dan start het handhavingstraject. Mensen met een achterstallige boete of een belastingschuld hebben dat direct moeten voldoen.

Concreet heeft de controle geleid tot het innen van enkele duizenden euro’s aan openstaande boetes, is er een scooter in beslag genomen en is er iemand aangehouden die nog een openstaande detentie had. Daarnaast zijn er enkele tientallen personen geweest die op het recreatiepark woonden maar hier niet ingeschreven stonden. Zij zijn ter plekke in de gemeentelijke basisregistratie personen ingeschreven. Tenslotte is er een behoorlijk aantal arbeidsmigranten aangetroffen welke op het recreatieterrein verbleven.

Het college van de gemeente Ede ziet recreatiepark De Goudsberg als een mooie aanvulling op de recreatieve en toeristische mogelijkheden binnen onze gemeente. Het is van belang dat dit dan ook daadwerkelijk gebeurt. Na de actie van vandaag kan op termijn samen met de betrokken partijen gedacht worden aan de duurzame toekomst van het recreatiepark.

Naar overzicht