Einde controledag recreatieterrein Het Bospark

Vandaag heeft de gemeente Ede samen met de politie, de Belastingdienst, Inspectie SZW en het Ariadneproject een integrale controleactie gehouden op recreatiepark Het Bospark in Ede. Doel van deze actie was een integrale controle op bewoningsvormen, zoals woonsituaties die strijdig zijn met bestemmingsplannen, en andere activiteiten die het recreatief gebruik belemmeren.

Vanmorgen om 4.30 uur is de actie gestart. Deze heeft geduurd tot ongeveer 14.30 uur vanmiddag. Wanneer gebleken is dat men in strijd met het bestemmingsplan permanent woont in een recreatiewoning dan start een handhavingstraject. Mensen met een achterstallige boete of een belastingschuld hebben dat direct moeten voldoen. Tijdens de controle zijn alle recreatieverblijven gecontroleerd.

Concreet heeft de controle onder andere geleid tot de volgende resultaten: Ongeveer 90 personen die gecontroleerd werden woonden op het recreatiepark, maar stonden hier niet ingeschreven. Zij zijn ter plekke in de gemeentelijke basisregistratie personen ingeschreven. Een aanzienlijk aantal van de gecontroleerden bleken bekenden van de politie te zijn. Daarnaast zijn er gevallen van arbeidsuitbuiting geconstateerd. Deze zaken worden verder uitgezocht door de Inspectie SZW. En tenslotte zijn er nog mensen die zonder rijbewijs in een auto reden geconstateerd.

Het college van de gemeente Ede ziet recreatiepark Het Bospark als een mooie aanvulling op de recreatieve en toeristische mogelijkheden binnen onze gemeente. Het is van belang dat het park dan ook daadwerkelijk daarvoor wordt gebruikt.

Naar overzicht