Elf projecten voor versterking De Ginkel

De gemeente Ede wil het natuurgebied en landbouwenclave De Ginkel versterken. Maar hoe gaan we dat doen? Die vraag is de voorbije maanden besproken met ondernemers, bewoners en terreinbeheerders in het gebied. De gesprekken hebben geleid tot elf concrete projecten die recreatie, natuur en landbouw beter in balans te brengen in het gebied.

Balans

Wethouder Jan Pieter van der Schans: ,,De Ginkel is een uniek gebied, waar Ede zuinig op moeten zijn. We recreëren er graag, maar de natuur en ecologie zijn er kwetsbaar. Dit gebiedsplan biedt de kans om De Ginkel op meerdere fronten te versterken en waarborgt een goede balans tussen natuur, landbouw en recreatie.’’

Natuurinclusieve Landbouw

De landbouwgronden worden ingezet voor natuurinclusieve landbouw. Hiermee stimuleer de gemeente de biodiversiteit. Insecten, kruiden en boerenlandvogels krijgen meer ruimte.

Recreatie

De recreatieve functie wordt versterkt door recreanten op De Ginkel vanaf de schaapskooi beter door het gebied te leiden. Er komen wandelroutes die kwetsbare delen van het gebied ontzien. Ook komt er meer informatie over de rijke (militaire) historie van het gebied.

Heide

Uit de gesprekken die dit jaar zijn gevoerd is gebleken dat de schaapskudden die het gebied begrazen waarschijnlijk vergroot moeten worden. Daarom worden er nu plannen gemaakt voor een tweede schaapskooi op de Zuid-Ginkel. In samenwerking met hondeneigenaren worden plannen gemaakt om de negatieve effecten van loslopende honden terug te dringen.

Gebiedsplan

Alle projecten zijn bij elkaar gebracht in een gebiedsplan, waarover de gemeenteraad een besluit neemt. Daarna worden de plannen verder uitgewerkt, inclusief het prijskaartje dat daar aan hangt en worden de nodige procedures in gang gezet.

Naar overzicht