Energieverbruik in Ede met 15 procent gedaald

Ondanks de groei in woningen en bedrijven is het energieverbruik in Ede tussen 2013 en 2020 met 15 procent gedaald. Dit is twee keer zoveel als gemiddeld in Nederland. Inwoners, bedrijven en instellingen leveren een belangrijke bijdrage aan het behalen van de Edese klimaatdoelen. Dit blijkt uit de Duurzame Energie Monitor Ede 2022.

Afname energieverbruik door energiecrisis

De cijfers over het totale energieverbruik in Ede tot en met 2021 zijn nog niet beschikbaar. We verwachten dat de hoge energieprijzen hebben geleid tot nog meer energiebesparing. In het eerst half jaar van 2022 was het landelijke gasverbruik bijvoorbeeld al 25 procent lager dan in het eerste half jaar van 2021 (CBS). Ook zien we in Ede een forse toename in aanvragen voor energieboxen, energiescans en duurzaamheidsleningen.

Zon op dak groeit het meest

Afgelopen jaren zien we een duidelijke toename van hernieuwbare energie. Volgens het meest recente cijfer, uit 2020, kwam in Ede ruim 10 procent van de totale energie uit duurzame bronnen. Dit is vergelijkbaar met de rest van Nederland. De grootste stijger komt van het opwekken van zonne-energie op daken. Er liggen in Ede 300.000 zonnepanelen op daken van inwoners, bedrijven en instellingen. Dit is drie keer hoger dan vooraf gepland. De opwek van zonne-energie op zonnevelden blijft achter. Het opwekken van meer windenergie is niet gelukt en ligt nu tijdelijk stil. Hierdoor is er nog meer actie nodig om de doelstellingen te halen, hiermee gaan we als gemeente aan de slag. Een voorbeeld is dat het plaatsen van zonnepanelen op restgronden op korte termijn meer resultaat op gaat leveren, daar zetten we dan ook de komende jaren op in.

Wethouder Arnold Versteeg: “Uit de monitor blijkt dat onze inwoners, bedrijven en instellingen een belangrijke bijdrage leveren aan de totale energiebesparing en de opwek van hernieuwbare energie. Heel mooi dat zij er massaal voor kiezen om bijvoorbeeld zonnepanelen te plaatsen. Ik heb er vertrouwen in dat het lukt om deze opgave samen verder op te pakken in de komende jaren”.

Gebruik aardgas daalt

Het gebruik van aardgas daalt. Dit komt vooral doordat in Ede steeds meer woningen aansluiten op het duurzame warmtenet. In Ede zijn bijna tienduizend woningen aangesloten op het warmtenet. Het aantal aansluitingen van bedrijven op het warmtenet neemt ook nog steeds toe. Het warmtenet schakelt steeds meer over op andere duurzame grondstoffen zoals restwarmte en er wordt gezocht naar aardwarmte.

Enorme toename aantal elektrische auto’s

Het aantal elektrische auto’s is in de laatste vijf jaar enorm gestegen van zo’n 500 naar bijna 2500. Deze trend zet door want de cijfers van eind september 2022 zijn al flink hoger dan in heel 2021. Om deze groei bij te kunnen benen wil de gemeente het netwerk van openbare laadpalen sneller uitbreiden door proactief laadpalen te plaatsen.

Innovaties

“Ik ben blij om te horen dat we een aantal doelen behalen, maar net zoals andere gemeenten staan we voor grote uitdagingen op het gebied van wind- en zonne-energie en de warmtetransitie. Ook daarom zetten we als gemeente volop in om innovaties te stimuleren, zoals het opslaan van energie door middel van accu’s”, aldus Arnold Versteeg.

Nieuwsgierig geworden naar alle cijfers? Bekijk de complete monitor op onze website.