Evaluatierapport Brandweerzorg Ede gereed

Na gesprekken met brandweervrijwilligers van de post Stadspoort en de gemeenteraad is begin dit jaar besloten onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de noodzaak en meerwaarde van de brandweerpost Stadspoort. De aanleiding voor het onderzoek was de komst van de 24 uursdienst bij de brandweerpost Centrum en de aanname dat post Stadspoort daardoor niet langer noodzakelijk zou zijn. Dit onderzoek is nu gereed. Belangrijkste conclusie is dat de post Stadspoort vanzelfsprekend een meerwaarde heeft, maar niet nodig is om aan de normen van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio te kunnen voldoen. Op basis van de dekkingspercentages voldoet post Centrum ruimschoots aan de eisen qua bereikbaarheid.

Daarom heeft het college van B&W vandaag besloten om post Stadspoort per 1 januari 2022 te sluiten. Samen met de huidige vrijwilligers van de post wordt gezocht naar een passende functie binnen de regionale brandweerorganisatie.

Burgemeester Verhulst: “Ik begrijp dat dit besluit erg veel pijn doet bij de betrokken vrijwilligers en ik vind het daardoor ook een moeilijk besluit. Samen met de Veiligheidsregio Gelderland Midden (VGGM) zullen we er alles aan doen om de medewerkers betrokken te houden en hun kennis blijvend in te zetten in de nieuwe organisatie. Het is een lastige afweging die we hebben moeten maken, maar de kosten om de Stadspoort in stand te houden zijn dusdanig hoog dat het wat ons betreft niet opweegt tegen de extra opbrengst op dekkingsniveau.”

Uit het onderzoek blijkt dat het in standhouden van de brandweerpost Stadspoort 250.000 euro per jaar kost. De gestelde dekkingsnorm wordt met de post Ede Centrum ruimschoots gehaald.

Verandering brandweerzorg

Begin 2021 is de brandweerzorg in Ede veranderd. De brandweerzorg Ede-Centrum ging vanaf dat moment werken met een 24 uurs bezetting. De verandering was nodig omdat de organisatievorm niet meer passend was voor de toekomst. Dit had te maken met een structurele overschrijding van de Arbeidstijdenwet, onder en overbelasting van medewerkers en arbeidsvoorwaardenverschillen binnen de regionale brandweerorganisatie. Dit maakt dat vanuit de post Centrum een groter verzorgingsgebied kan worden bediend. Hierdoor kwam de noodzaak van post Stadspoort ter discussie.

Evaluatiecommissie

Het evaluatierapport is begeleid door een evaluatiecommissie die bestond uit een vertegenwoordiging van de post Stadspoort, van de VGGM, Gemeente Ede en deskundigheid vanuit het Instituut Fysieke Veiligheid.  Asje van Dijk, voormalig burgemeester van Barneveld, is voorzitter van de evaluatiecommissie.

Naar overzicht