Geen Broere ontvangt medaille van verdienste

Geen Broere ontvangt medaille van verdienste

De heer G.M. Broere uit Ede heeft de medaille van verdienste van de gemeente Ede ontvangen. Burgemeester René Verhulst reikte de medaille uit tijdens een verrassingsbijeenkomst in Plantion.

Het gemeentebestuur van Ede heeft deze gemeentelijke onderscheiding aan de heer Broere toegekend als blijk van grote waardering en erkentelijkheid voor zijn inzet voor het behoud van de Buurt Ede en Veldhuizen.

De Buurt Ede en Veldhuizen is het oudste bestuurlijk orgaan van Ede en in haar functie een voorloper van de gemeente zoals wij die nu kennen. De Buurt zorgde in het verleden, net als de gemeente nu, voor onder andere het onderhoud van de wegen en de brandbestrijding. Daarbij waren de ingezetenen eigenaar van het gemeenschappelijke bos en de heideterreinen. In de 19e eeuw heeft de Buurt Ede en Veldhuizen zoals dat in heel Nederland gebeurde afstand gedaan van haar taken en eigendommen en de Buurten verdwenen in de vergetelheid.

Een van de uitzonderingen daarop is de Buurt Ede en Veldhuizen, die tradities van de Buurt zoals de Buurtspraak tot op de dag van vandaag in stand houdt. De gemeenschap vervult op een eigentijdse manier een deel van haar oorspronkelijke taak en heeft educatieve programma’s ontwikkeld. Dit heeft bijzondere erkenning opgeleverd, namelijk opname van de Buurtspraak van de Buurt Ede en Veldhuizen op de Nederlandse UNESCO lijst Immaterieel Erfgoed

Geen Broere is vanaf 2012 buurtrichter. En in die functie zet hij zich intensief in voor dit stukje immaterieel erfgoed in Ede. Verder is hij ook betrokken bij andere projecten zoals het digitaliseren en uitwerken van de Edese buurtboeken.

Uitreiking online op 31 december

De uitreiking gebeurde tijdens opnames voor het nieuwjaarsfilmpje van het college van de gemeente Ede in Plantion. De burgemeester verraste Geen Broere tijdens het filmen met deze onderscheiding. Het volledige filmpje staat vanaf vrijdag 31 december online op alle gemeentelijke kanalen.

Gemeentelijke onderscheidingen

De verordening Gemeentelijke Onderscheidingen Ede geeft het college van burgemeester en wethouders van Ede de mogelijkheid de medaille van verdienste van de gemeente Ede toe te kennen. Dat gebeurt dan als blijk van grote waardering en erkentelijkheid zowel aan ingezetenen als aan niet-ingezetenen en organisaties.

Personen die in vrijwillig verband bijzondere verdiensten hebben gehad voor de Edese gemeenschap of op enig terrein van het maatschappelijk leven blijk hebben gegeven van bijzondere burgerzin of een belangrijke prestatie hebben verricht op cultureel, sportief of enig ander gebied komen in aanmerking voor de medaille.

Het college van burgemeester en wethouders beslist over de toekenning van deze gemeentelijke onderscheiding op voordracht van de burgemeester, nadat de adviescommissie gemeentelijke onderscheidingen is gehoord.

Meer informatie over de penning

Meer informatie over de penning vindt u op www.ede.nl/onderscheiding. Mail bij vragen naar kabinet@ede.nl.

Naar overzicht