Geen terrashuur in 2021

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft een speciaal maatregelenpakket vastgesteld om de horecaondernemers in Ede te ondersteunen. Het coronavirus raakt de horeca en andere ondernemers en instellingen in Ede hard. Het afgelopen jaar zijn er verschillende steunmaatregelen afgekondigd, maar het blijft zwaar. Aanvullend op eerdere maatregelen is nu voor 2021 specifiek gekeken naar de mogelijkheden om de horeca te ondersteunen. Belangrijk punt hieruit is dat er geen terrashuur betaald hoeft te worden dit jaar.

Burgemeester René Verhulst: “Al gaan de terrassen nog open deze zomer - wat ik hoop en waar ik wel vanuit ga - er hoeft dit jaar niet voor betaald te worden. We weten dat ondernemers er alles aan doen om in deze bizarre tijden hun hoofd boven water te houden. We waarderen deze eigen verantwoordelijkheid en de initiatieven die we zien, maar het is voor veel horecaondernemers niet altijd mogelijk het alleen te doen. Daarom hebben we als college van B&W besloten om een speciaal maatregelenpakket voor de horeca vast te stellen.”

Het maatregelenpakket voor de horeca bestaat uit verschillende onderdelen. Deze zijn onder te verdelen in drie hoofdthema’s, te weten terrassen, horecapanden en belastingzaken. Koninklijke Horeca Nederland wordt per brief geïnformeerd over de maatregelen. Het gehele gemeentelijke maatregelenpakket is te vinden op onze website: www.ede.nl/coronavirus.

Naar overzicht