Gemeente: alle eigen panden in 2050 energieneutraal

Gemeente Ede wil alle eigen gebouwen in 2050 energieneutraal hebben gemaakt. Dat blijkt uit de ‘routekaart verduurzaming gemeentelijk vastgoed’, die het college van burgemeester en wethouders heeft vastgesteld. In de routekaart staat beschreven hoe de gemeente 86 eigen gebouwen energieneutraal kan maken.

Duurzamer

De gebouwen van de gemeente zijn de laatste jaren al fors duurzamer geworden. De CO2 uitstoot is  verminderd van naar schatting 4000 tot 3400 ton. Dat is 15 procent van het totaal. Het verbruik van de gemeente Ede is daarmee lager dan gemiddeld in Nederland.

Energieneutraal

Om helemaal energieneutraal te worden kiest de gemeente voor een mix van renovatie, aardgasvrij maken en energieneutrale nieuwbouw. Het college wil gebouwen met een groot verbruik als eerste verduurzamen. ,,We hebben afgesproken dat we in 2050 in Ede energieneutraal willen zijn’’, zegt Wethouder Jan Pieter van der Schans (vastgoed): ,,Onze eigen gebouwen leveren een belangrijke bijdrage aan die ambitie. We hebben tientallen gebouwen in eigendom, die heel verschillend zijn. Natuurlijk het raadhuis, maar bijvoorbeeld ook buurthuizen, sportaccommodaties en Cultura. Ieder pand vraagt een andere aanpak. We hebben nu in kaart gebracht hoe we die forse klus denken te gaan klaren.’’

Investering

De verduurzaming van de gebouwen vraagt de komende 30 jaar een investering van tenminste 34 miljoen euro. Het college van B&W wil het plan daarom gefaseerd, tot 2050 uitvoeren. Ieder jaar legt het college aan de gemeenteraad voor welke gebouwen kunnen worden aangepakt.