Gemeente Ede belooft meer inclusie en grotere diversiteit

Méér inclusie en grotere diversiteit op de werkvloer. De gemeente Ede heeft belooft daar het komende jaar steviger op in te zetten. De gemeente wil als werkgever een afspiegeling zijn van de samenleving en gelijke kansen bevorderen. Wethouder Hester Veltman (personeel & organisatie) ondertekende namens de organisatie het zogeheten Charter Diversiteit, een intentieverklaring om zich aan dit doel te committeren.

Vergroten denkkracht

Hester Veltman: 'We hebben het Charter ondertekend omdat we willen dat mensen met allerlei achtergronden zich thuis voelen bij de gemeente. Als werkgever streven we dan ook naar een diverse samenstelling van ons personeelsbestand. Verschillende zienswijzen, achtergronden en inzichten kunnen de denkkracht van de gemeente vergroten.'

Charter Diversiteit

Het Charter diversiteit richt zich op werkgevers uit de publieke en private sector en is onderdeel van een Europees netwerk van Charters in 24 landen. Het Charter is in 2004 opgericht door een aantal werkgevers van grote bedrijven in Frankrijk waarna het in korte tijd uitgroeide tot een beweging waarbij meer dan 10.000 ondernemingen en maatschappelijke organisaties zijn betrokken.

'Door het ondertekenen van de Charter krijgen we als gemeente Ede toegang tot deze Charter-beweging waarmee we kennis en ervaring kunnen uitwisselen. Uiteindelijk gaat het erom dat we de verschillen tussen mensen overstijgen en de talenten van elk individu zien en benutten', aldus Veltman. 

Naar overzicht